Bild: Ernst Henry photography och TT. 
Bild: Ernst Henry photography och TT. 

Sonesson: Socialtjänsten måste sluta finansiera svarta hyror

Socialtjänsten måste få möjlighet att kontrollera att bidragstagare har giltigt kontrakt för att få ekonomiskt stöd till hyran. Idag är det absurt nog otillåtet. Det är orimligt att skattebetalarna tvingas finansiera svarthandel med hyreskontrakt. Det är rätt av Alliansen i Göteborg att kräva att regeringen genomför en lagändring.

ANNONS

Enligt branschorganisation Fastighetsägarna var antalet outhyrda lägenheter förra året det lägsta som uppmätts på ett kvarts sekel i Sverige. I Göteborg är tiden sex år om man köar direkt hos de kommunala bostadsbolagen. Situationen har skapat lukrativa möjligheter för de som hyr ut bostäder utan tillstånd till oskäliga hyror.

Enligt uppgifter från polisen i Angered till ledarredaktionen ligger svarthyran för en soffa i stadsdelen på runt 2 500 kronor i månaden. Det förekommer att fler hyresgäster än bostaden är byggd för trängs ihop. Detta ökar slitaget och därmed kostnader för fastighetsägaren. Vinsten för den som håvar in pengarnabli desto större.Hyresgäster med ogiltiga avtal vågar inte heller ställa krav på den som sitter på förstahandskontraktet av rädsla för att bli bostadslösa. Dessutom skapar det social otrygghet när grannar inte riktigt vet vilka som bor i trappuppgången.

ANNONS

De svarta hyrorna blir en huvudvärk för skattebetalarna när socialtjänsten står för notan. Försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, beviljas för boendekostnader.Redan för tre år sedan slog myndigheten Boverket larm om att socialtjänsterblåögt betalar svarta överhyroroch att pengarna riskerar att göda organiserad brottslighets plånböcker.

Enligt en gedigen utredning av Göteborgs stadsledningskontor från förra året är motstridig lagstiftning orsaken till kommunernas handfallenhet. Det är förbjudet att hyra ut i andra hand utan tillstånd men absurt nog är det samtidigt olagligt för socialtjänsten att kontrollera om otillåten uthyrning sker.Utredningen konstaterar att alla större svenska städer, som ofta lider av skriande bostadsbrist, beviljar ekonomiska bidrag till andrahandsboenden utan fastighetsägarens godkännande. Konsekvensen blir att det är möjligt att ta ut höga hyror för dåliga lägenheter, ofta i utsatta områden.

Därför är det välkommet att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelseförra veckan fick igenom att staden ska driva på regeringen att genomföra en nationell lagändring. Socialtjänsten måste få möjlighet att kontrollera att bidragstagare har giltigt kontrakt för att bli berättigade ekonomiskt stöd till hyran.

De rödgröna röstade tyvärr emot detta vettiga förslag. Daniel Bernmar (V), kommunalråd med ansvar för demokratifrågor hävdar att det inte är kommunersuppgift att driva opinion om lagförändringar och han avfärdar det som ”pajasfasoner”.Bernmar har fel när han låter påskina att kommuner ska sitta på händerna när det finns uppenbara lokala problem som behöveratt åtgärdasnationellt. I en fungerande demokrati kan kommuner inte bara reduceras till trånande panelhönor som väntar på att bli uppbjudna till dans av regeringskansliet.

ANNONS

Det är på lokal nivå som kommunala förvaltningarhanterar bostadsbristens galopperandeproblem. Det är ansvarsfullt av Göteborgs stadatt till regeringen påtala behovet av ny lagstiftning som motverkar svarta hyror i hela landet. Fler tyngda kommuner borde följa efter och höras in i Rosenbad. Det behövs för att komma till rätta med dagens juridiska moment 22 som bakbinder svensk socialtjänst och kostar stora summor. Det är fullständigt orimligt att skattebetalarna tvingasfinansiera svarthandel med hyreskontrakt.

ANNONS