Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: TT

Jenny Sonesson: Sonesson: Mobbning på jobbet är livsfarligt

Det är angeläget att lyfta mobbning på arbetsplatser som en folkhälsofråga. Fler drabbade måste söka hjälp i tid. Mobbning är ett av våra dödligaste och mest kostsamma arbetsmiljöproblem.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Stefan Olsson har i decennier arbetat som brandman på brandstationen i Kungälv. Efter en hjärtinfarkt har han tvingats lämna sin anställning. Arbetsgivaren ansåg honom inte längre vara kvalificerad för att rökdyka, vilket är ett krav för brandmän. Olsson uppges emellertid ha klarat samtliga fysiska tester efter sin sjukskrivning.  Konflikten ledde till en domstolstvist.

Arbetsdomstolen gick förra sommaren på arbetsgivarens linje och Olsson får varken tillbaka sin tjänst eller skadestånd som han yrkat på. Sahlgrenskas arbets- och miljömedicinska mottagning har nyligen presenterat en utredning i vilken psykolog och läkare drar slutsatsen att Olssons hjärtinfarkt orsakades av den psykosociala miljön på hans tidigare arbetsplats. I utredningen framgår det att Olsson upplevt ”stress från arbetsplatsmobbning” och att detta styrks av skriftlig dokumentation och andra informanter. Arbetsgivaren, Bohus räddningstjänstförbund, är dock oförstående inför kritiken och hänvisar till Arbetsdomstolens bedömning.

Ord står mot ord. För en utomstående som inte är insatt i alla turer är det svårt att ha en uppfattning. Olsson har aviserat att han tänker använda utredningen från Sahlgrenska i en arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket. Oavsett hur man tolkar situationen är det välkommet om myndigheten granskar fallet. Begreppet mobbning förknippas vanligtvis med barn och skola. Mycket tyder på att mobbning av vuxna på arbetsplatser är ett underrapporterat folkhälsoproblem och att mer kunskap behövs. 

Stefan Blomberg är legitimerad psykolog vid enheten för arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping. Han forskar om organisationspsykologiska faktorers påverkan på hälsan och är författare till boken Mobbning på jobbet (Studentlitteratur, 2016).  Blomberg hävdar att mobbning är ett av våra dödligaste och mest kostsamma arbetsmiljöproblem. Enligt honom får årligen över 20 000 svenskar hälsoproblem av arbetsrelaterad mobbning och 10 000 blir långtidssjukskrivna. 

Han uppger att mobbning på jobbet kan leda till självmord och att det finns evidens för kopplingen. Arbetsplatsolyckor där anställda förolyckas får ofta braskande rubriker i media. Men fall där kollegor och chefer, genom utfrysning och andra trakasserier, har bidragit till dödsorsaken utreds och uppmärksammas alltför sällan. 

För att ett kränkande beteende ska klassas som mobbning måste det ha förekommit upprepat, regelbundet samt över en längre tidsperiod. Mobbning är en komplex process som stegvis leder fram till att en utsatt person blir måltavla för systematiska negativa sociala handlingar och hamnar i ett underläge. Konflikt och mobbning är inte samma sak. När det rör sig om mobbning råder alltid en maktobalans. 

Det är angeläget att lyfta mobbning på arbetsplatser som en folkhälsofråga och sprida kunskap om fenomenet. Människan är en social varelse och att bli utstött ur en arbetsgemenskap kan upplevas som oerhört smärtsamt men även skamfyllt. Fler drabbade måste sluta skämmas och våga söka hjälp i tid. Innan det är för sent.