Bild: Ernst Henry photography och Björn Larsson Rosvall
Bild: Ernst Henry photography och Björn Larsson Rosvall

Sonesson: Kommuner ska inte betala svarta hyror

Boverket har slagit larm om att kommuner med öppna ögon betalar ut bidrag för oskäliga svarta hyror trots att pengarna riskerar att går rakt ner i fickorna på kriminella. Notan skickas till skattebetalarna som finansierar illegal handel med hyreskontrakt.

ANNONS

Allt fler personer runt om i landet saknar ett ordnat boende. Enligt branschorganisation Fastighetsägarna var antalet outhyrda lägenheter förra året det lägsta som uppmätts på ett kvarts sekel i Sverige. Andrahandsmarknaden återstår för dem som inte kan köpa en bostad eller ordna ett förstahandskontrakt.

Redan för tre år sedan slog Boverket larm i Ekot om att kommuner med öppna ögon betalar ut bidrag för oskäliga svarta hyror trots att pengarna riskerar att går rakt ner i fickorna på kriminella. Försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, beviljas även för boendekostnader.I Göteborg lyfte Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna problematiken förra året och påtalade att regelverket måste stramas upp när det gäller kommunala skattemedel och illegala hyror.

ANNONS

Stadsledningskontoret återkom i december med en rapport vars innehåll borde få regering och riksdag att agera.Stadsledningskontoret har kontaktat en rad kommuner för att få en bild över hur dessa boendeärenden handläggs på andra håll inom socialtjänsten. Kommunerna som vidtalats är: Stockholm, Malmö, Uppsala, Örebro, Västerås, Helsingborg, Umeå, Södertälje, Borås, Ystad och Lidköping.

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla större städer, som ofta lider av skriande bostadsbrist, beviljar bistånd till andrahandsboenden utan fastighetsägarens godkännande.Inte en enda tillfrågad kommun i rapporten uppger att de kontaktar fastighetsägaren för att kontrollera om det finns tillstånd att hyra ut i andra hand.Det är inte ens alla kommuner som begär in hyresavin för ursprungshyran om andrahandshyran framstår som oskälig. Pengar betalas ut ändå.

Utredningen som Stadsledningskontoret genomfört synliggör att motstridig lagstiftningen är orsaken till kommunernas passivitet. Det är förbjudet att hyra ut i andra hand svart. Men paradoxalt nog är det samtidigt olagligt för kommuner att kontrollera om otillåten uthyrning sker.Konsekvensen blir en svart marknad där det är möjligt att ta ut höga hyror för dåliga lägenheter, ofta i utsatta områden. Notan skickas till skattebetalarna som finansierar illegal handel med hyreskontrakt.

Alliansen i Göteborg har presenterat ett nytt yrkande till kommunstyrelsen där partierna kräver att åtgärder måste vidtas mot illegal uthyrning för att inte göda organiserad brottslighet med skattemedel.Alliansen vill se nya handläggningsrutiner för att försöka bekämpa svartkontrakt inom ramen för vad nuvarande lagstiftning medger.

ANNONS

Det är ett utmärkt initiativ på lokal nivå men grundproblemet, med de kolliderande lagarna, måste skyndsamt åtgärdas nationellt. Regeringens utredning Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86) lade i höstasfram förslag som syftar till att styra upphyresmarknaden. Moderaternas kommunalråd i Göteborg, Jonas Ramsgård, uppger till ledarsidan attde förslag som hittills tagits fram är otillräckliga för att komma åt att kommuner betalar svarta hyror via socialtjänstens ekonomiskabistånd.

Bostadsbristen kommer att vara påtaglig, särskilt i storstadsområdena, under mycket lång tid framöver. Blåögd lagstiftning får inte hålla kriminella, som skor sig på den svarta andrahandsmarknaden, under armarna.

ANNONS