Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: Ernst Henry photography

Jenny Sonesson: Sonesson: Kommunal revision är medborgarnas vakthund

Enligt kommunallagen är nämnder skyldiga att lämna revisorerna upplysningar. Stadsrevisionen i Göteborg avslöjar att man frekvent mött svårigheter då underlag begärts ut från Intraservice. Det är allvarligt och måste få konsekvenser.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Kommunal revision, den lokala demokratins granskande funktion, är en omistlig del av det politiska systemet sedan 1862 års kommunalförordningar. Denna vakthund ska ytterst stå på medborgarnas sida och flåsa makten i nacken, ständigt redo att nosa reda på korruption, slöseri och maktmissbruk.

Varje år fattar alla fullmäktigeförsamlingar i Sverige beslut om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet för förtroendevalda i styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Detta framstår ofta som en ren formalitet på dagordningen. Hur viktig revision är för demokratin blir man dock smärtsamt påmind om när man tar del av Stadsrevisionens fördjupade granskningsrapport över nämnden för Intraservice. Rapporten presenterades under onsdagen och i den riktas stenhård kritik mot nämndens haveri sida upp och sida ner. 

Nämnden för Intraservice är sedan flera år ett kommunalt sorgebarn. I januari avskedades Nisse Waldefeldt som förvaltningschef och Tord Karlsson (S) tvingades bort från ordförandeposten. På goda grunder vill Stadsrevisionen i Göteborg nu inte rekommendera ansvarsfrihet för politikerna som suttit i nämnden under förra årets skandaler. En anmärkning, den allvarligaste formen av kritik som revisionen kan använda, delas även ut vilket är ytterst ovanligt. 

I rapporten konstateras att nämnden inte har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet eller haft kontroll när det gäller utlandsresor, konsultanvändning, informationssäkerhet och beslutsunderlag. Nämnden har även struntat i att följa föreskrifter och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om. 

Något som är alarmerande, och måste få konsekvenser, är att nämnden sinkat revisorernas arbete. Enligt upplysningsskyldigheten i kommunallagen är nämnder och anställda skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som efterfrågas. Stadsrevisionen skriver i sin rapport att man frekvent mött svårigheter då underlag begärts ut. I vissa fall har förvaltningen inte svarat på frågor förrän efter flera påstötningar, i något fall har revisorerna inte fått svar alls. 

Det har även förekommit att förvaltningen påstått att material inte existerat fast uppgifterna senare framkommit. Stadsrevisionen konstaterar att allt detta har försvårat årets granskning avsevärt. Man ser mycket allvarligt på att kommunallagens upplysningsskyldighet inte har respekterats av Intraservice. Revisionen skriver rakt ut att organisationen i stort sett aldrig stött på svårigheter av detta slag tidigare i sin granskande verksamhet.  

Tyvärr får revision i offentlig verksamhet inte alltid uppskattning som den förtjänar. Vi får aldrig glömma att vårt kommunala styrelseskick bygger på att det ska finnas tre nivåer: den beslutande, den verkställande samt den granskande. Grundlig och skickligt utförd revision är nödvändig för att värna väljarnas förtroende för det politiska systemet. Stadsrevisionen i Göteborg är demokratins oumbärliga tjänare.