Jenny Sonesson: Sonesson: Hyckleri att Sverige exporterar vodka men inte snus

Exportförbudet mot snus i EU kommer aldrig att hävas utan engagemang från Sveriges regering. Det är hyckleri att vår passiva regering samtidigt verkar för att fler människor globalt ska dricka ännu mer svensk vodka.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

EU:s exportförbud av svenskt snus till den inre marknaden är på tapeten igen. Domstolen i Luxemburg tar denna vecka upp förbudet till behandling efter att en brittisk antirökorganisation, New Nicotine Alliance (NNA), dragit EU-kommissionen inför rätta.

Alla medlemsstater har erbjudits möjligheten att yttra sig om snuset men Sveriges regering är tyst. Regeringens passivitet är bisarr. Snus gynnar folkhälsan, bidrar till svensk export och skapar jobb. 

Regeringen lanserade så sent som i december den nya livsmedelsstrategin ”Team Sweden”. Där spriten ingår medan snuset diskvalificeras. 2016 exporterade Sverige mat och dryck till ett värde av 83 miljarder kronor. Enligt braschorganisationen Livsmedelföretagen är vodka, kaffe och mejeriprodukter är några av våra mest sålda livsmedel globalt. 

Snus är också reglerat som livsmedel och det finns gediget vetenskapligt stöd för att snus har stor potential som skadereducerade tobaksvara.  Men till skillnad mot svensk vodka får svenskt snus inget stöd från regeringen. Trots att Socialstyrelsen bedömer att snus har lägre skadlig folkhälsopåverkan än vodka och annan alkohol, stillasittande och dåliga matvanor.   

EU-kommissionens egna vetenskapliga kommitté (SCENIHR 2008) har, efter att det förra domslutet om exportförbud fattades 2004, slagit fast att snus är väsentligen mindre skadligt än cigaretter och att det saknas data som stödjer att snus är inkörsport till rökning. 

Ansedda New England Journal of Medicine publicerade 2015 en uppmärksammad artikel av tre forskare som rekommenderar att tobaksprodukter beskattas efter hur farliga de är. Snus och e-cigaretter bör vara betydligt billigare än cigaretter, menar de, eftersom rökare måste lockas att gå över till dessa nikotinprodukter för att rädda liv.

Drygt en miljon svenskar lägger ibland en prilla i munnen. Sverige har också den lägsta andelen rökare i hela OECD. Svenska män är den befolkningsgrupp i Europa som har lägst frekvens av lungcancer. Det finns över 100 miljoner rökare i EU och om så bara en procent av dessa skulle börja föredra svenskt snus innebär det fantastiska möjligheter för folkhälsan i unionen och den svenska snustillverkningen. 

Regeringen vill fördubbla livsmedelsexporten och satsar 48 miljoner kronor detta år för att uppnå målet. Ett slopat exportförbud för snus kan förverkliga drömmarna samtidigt som arbetstillfällen skapas. Den svenska snusnäringen sysselsätter redan idag runt 2 000 personer, ungefär lika många som yrkesfisket. Drygt 700 av dessa jobb finns i Västsverige med tyngdpunkt i Göteborg.

Exportförbudet mot snus i EU kommer aldrig att hävas utan engagemang från Sveriges regering. Det är hyckleri att samma passiva regering, som kramar Systembolagets alkoholmonopol, verkar för att fler människor globalt ska dricka ännu mer svensk vodka.