Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: Ernst Henry photography

Jenny Sonesson: Sonesson: Giftbomben i Göteborg måste lyftas i valrörelsen

Under årtionden användes giftet TBT i båtfärger men det är numera förbjudet globalt. Hormonstörande TBT gör vattenlevande organismer sterila och påverkar immunförsvaret hos djur och människor. Mitt inne i Göteborg finns mycket stora mängder av giftet på älvens botten. Fortfarande är en av Sveriges mest förorenade platser inte sanerad fast hotet varit känt under hela mandatperioden.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Kort efter förra valet skapade Åsa Romson (MP), dåvarande miljöminister, svarta rubriker efter att ha avslöjats med att bottenmålat sin husbåt med förbjuden kopparfärg. Olika typer av giftiga båtfärger har länge av experter på miljöfarliga kemikalier erkänts som miljöbovar. De påverkar inte bara känsliga organismer i havet utan även människor. En av de farligaste kemiska substanser som tagits fram för att fritidsbåtar och fartyg ska slippa havstulpaner, alger och musslor på sina skrov är ämnet TBT, en förkortning för Tributyltenn.
 
Mitt inne i Göteborg finns stora mängder av detta gift. Mycket höga halter av TBT har uppmätts i bottenslammet vid Götaverken, också kallat för Cityvarvet, som inte längre är i bruk. Det var för fem år sedan som en miljöundersökning av sedimentet på havsbotten i Lundbyhamnsområdet uppdagade problemet. Det är fortfarande skamligt oklart hur giftet ska hanteras fast situationen varit känd under hela denna mandatperiod. 
 
Det är svårt att fastställa kostnaden för sanering men det handlar förmodligen om hundratals miljoner kronor uppger Anna Ledin, direktör för Göteborgs Miljöförvaltning, till ledarsidan. Det är kommunen som äger marken men enligt Miljöbalken är det förorenaren som ska betala för efterbehandling av miljöförstöring.
 
Ansvarsförhållandet för saneringen är juridiskt komplicerat eftersom det pågått varvsverksamhet på platsen under lång tid och med många olika ägare. En av dessa är Volvo Real Estate som ingår i Volvokoncernen med strategiskt och operativt ansvar för koncernens fastigheter. Miljöförvaltningen kommer att uppmana de folkvalda i miljö- och klimatnämnden att enbart utkräva ansvar från Volvo Real Estate som i sin tur får pressa två andra aktörer, nederländska Damen Group och Saab. 
 
Giftet bedöms inte utgöra fara så länge det inte virvlas upp i vattnet. Men förvaringen är osäker. I en ansvarsutredning som Göteborgs stad lät utföra 2013 framkommer det att sediment förflyttas genom både naturliga processer och fartygsrörelser och sprids i älven. En älv som rinner ut i havet. Hormonstörande TBT är förbjudet i Sverige sen 1989 och förbjöds globalt 2008. Även mycket låga koncentrationer av TBT medför att vattenlevande organismer blir sterila och immunförsvaret påverkas hos djur och människor. 
 
Giftet utgör inte bara ett miljöhot utan sätter också hinder för stadens expansion. Lena Andersson som är vd för det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB, som ansvarar för det aktuella området, uppger till ledarsidan att giftet sätter käppar i hjulet för planer på broar över älven, byggen och återupptagen varvsverksamhet. Hon berättar att det finns intressenter som vill börja använda varvet igen för reparationer och underhåll av fartyg. Men inget kan göras innan saneringen är löst. 
 
Det är med andra ord knappast gratis för kommunen att låta giftet ligga där det ligger. Det är självklart att företag som skitar ner tar sitt ansvar och inte räcker över notan till skattebetalarna men risken finns att TBT-frågan begravs i en juridiskt utdragen process. Göteborgs politiker får inte låta det ske och behöver tänka utanför boxen. Kanske är en förlikning med Volvo den effektivaste vägen för att nå en snabb lösning? Giftet på älvbottnen måste lyftas i valrörelsen och även på nationell nivå. TBT är inte bara farligt för göteborgare.