Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: Ernst Henry photography och Heiko Junge.

Jenny Sonesson: Sonesson: Blunda inte för rovdjurshatet

Den 1 mars inleddes årets licensjakt på lo. Totalt får 76 lodjur fällas. Rovdjursutredningen bedömer att över 100 lokatter dödas illegalt årligen, vilket i vissa områden motsvarar mer än föryngringen. Det är inte säkert att ökad legal jaktkvot tränger undan all tjuvjakt. Det finns lagöverträdare som vill jaga rovdjur till utrotningens gräns med grymma metoder.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Lodjuret är det enda vilda kattdjuret i vår fauna. Likt varg, björn och järv var lo länge utsatt för skoningslös jakt. I början av 1900-talet var lokatten nästan utrotad. Det fanns endast en spillra kvar i gränstrakterna mellan Jämtland och Västerbotten. Lodjuret fridlystes i Sverige 1928.

Den senaste inventeringen visar att det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige. Naturvårdsverket bedömer att beståndet är över gränsen för gynnsam bevarandestatus. Arten är således inte utrotningshotad men klassas fortfarande som fridlyst. Lo får jagas under strikt kontrollerade former likt de andra stora rovdjuren. Skyddsjakt på lo är tillåten för att hindra skador på tamdjur och renar men licensjakt genomförs också. Den 1 mars gick startskottet för årets licensjakt på de fläckiga kattdjuren. Totalt får 76 lodjur fällas i vissa av landets skogar fram till mitten av april, utöver skyddsjakten. 

Licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt. Jägarnas Riksförbund (JRF) är emellertid missnöjda med tilldelningen. Riksförbundet har därför i skrivelser till länsstyrelserna begärt licensjakt på 355 lodjur i Sverige detta år. Det motsvarar nästan vart tredje lodjur. 

JRF skriver att lodjuret är en imponerande jägare och ”också därför de orsakar problem hos jägare”. Förbundet hävdar att antalet lodjur måste minska betydligt för att inte jakt på till exempel rådjur ska omöjliggöras. I södra och mellersta Sverige lever lodjuret nämligen i hög utsträckning på rådjur, längre norrut ren, därför är det inte oväntat att arten betraktas som en konkurrent av jägare.

Legal men även illegal jakt är sammantaget de främsta dödsorsaken bland lodjuren. Rovdjursutredningen ”Mål för rovdjuren” (SOU 2012:22) anger att en omfattande tjuvjakt på de stora rovdjuren pågår i Sverige. Beräkningar från det skandinaviska lodjursprojektet tyder på att cirka 10 procent av radiomärkta lodjur dödas illegalt årligen. Rovdjursutredningen bedömer att det handlar om 100–150 lodjur, vilket i vissa områden motsvarar mer än föryngringen.

Enligt Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för lodjur från 2016 är den illegala jakten statistiskt signifikant högre i Norrbottensfjällen än i Bergslagen, vilket medverkar till en mycket lägre tillväxt av populationen där. Risken att större rovdjur dödas i tjuvjakt är mer än dubbelt så stor i svenska nationalparker, där djuren ska ha en fristad, jämfört med övriga delar av landet. Det visar en studie som gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet i tre nationalparker i Norrbottens län för två år sedan. 

Frågan är om ökad legal jakt skulle tränga undan tjuvjakt som ibland hävdas. Det är inte alls säkert. Det finns notoriska lagöverträdare med brinnande rovdjurshat som vill jaga lokatter till utrotningens gräns med särskilt grymma och olagliga metoder. 

Brottsförebyggande rådet har utfört en studie om illegal jakt på stora rovdjur och konstaterar att det förekommer skilda och komplexa motiv. Vissa vill enbart skydda sina tamdjur, med olovlig skyddsjakt, men de finns även de som är ute efter att plåga rovdjuren och utsätta dem för lidande. Men tamdjursägarnas situation tenderar att blir en ursäkt för alla former av illegal rovdjursjakt.

Myndighetens slutsats är att en av de bästa metoderna för att bekämpa tjuvjakt är att synliggöra att de som systematiskt begår grova jaktbrott är individer med även annan kriminalitet på samvetet. Det är inte den trevlige djurägaren som intervjuas av medierna. Om denna bild förmedlas kan människors benägenhet att vittna om brottsligheten öka. Blunda inte för rovdjurshatet.