Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jesper Sandström: Slöjförbud i skolan är inte rätt väg att gå

En Stanfordstudie av Frankrikes slöjförbud visar att förbudet ledde till försämrad utbildning, lägre deltagande i arbetslivet och därför sämre integration.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

Moderaterna “ställer sig bakom en utredning om slöjförbud i förskola och skola”. I den liberalkonservativa idétraditionen, som varit tongivande inom partiet under lång tid, brukar det ingå tydliga avgränsningar för vad staten och det offentliga ska och inte ska ägna sig åt. Detaljreglering av vilka plagg människor bär eller inte får nog sägas vara något som liberala politiker historiskt har varit motståndare till.

Jag hör redan upprörda mothugg. “Slöjan är inte ett plagg som andra!” “Vill du inte att pojkar och flickor ska behandlas lika?” Det är den huvudsakliga motiveringen till förbud; flickor som bär slöja särbehandlas negativt gentemot pojkar, slöjan kan vara ett uttryck för hedersförtryck.

Visst ligger det någonting i kritiken. Slöjan har sin bakgrund i en religiös tanke om att underordna kvinnor och flickor. En undersökning i GP 2018 avslöjade att 27 av 40 slumpmässigt utvalda förskolor i utsatta områden i Sveriges tre största städer var villiga att tillmötesgå föräldrar som ville tvinga barnen att behålla slöjan på, under tiden de var i skolan.

Tyder då något på att det går att angripa den problematiken genom att förbjuda slöjan rakt av? Nej, snarare tvärtom.

Dels finns den grupp som bär slöja av ren tradition, utan att några särskilt onda avsikter är inblandade. Många av dessa skulle kanske ta av sig slöjan om ett förbud kom, men det är tveksamt om det ger några vinster i termer av likabehandling, eller på vilken rättsfilosofisk grund det vore rimligt. Om det offentliga får förbjuda klädesplagg för att de sexualiserar eller särskiljer kvinnor, vad hindrar då moralister inom exempelvis F! att föreslå ett förbud mot stringtrosor?

Sedan finns de som förbudet påstås hjälpa, de som tvingas bära slöja mot sin egen vilja, som ett sätt för familjen att utöva kontroll. Skulle de vara hjälpta om de förbjuds att bära slöja i skolan? Skulle deras familjer plötsligt inse att “hoppsan, det här är fel”? Tror man det finns risken att man vida överskattar lagstiftandets förmåga och roll i att förändra värderingar, på ett sätt som absolut inte hör hemma i ett liberalt parti. Det riskerar istället bli så att förtrycket fortsätter på andra sätt och att de mest fundamentalistiska föräldrarna istället håller barnen borta från skolan. En Stanfordstudie av Frankrikes slöjförbud visar på just detta, att förbudet ledde till försämrad utbildning, lägre deltagande i arbetslivet och därför sämre integration.

Den ortodoxa religionens inflytande minskar när människor exponeras för sekulär filosofi och naturvetenskap som får dem att ifrågasätta rimligheten i hundratals år gamla, påstått gudomliga livsregler. Det tar tid och under den tiden bör det liberala samhället göra vad det kan för att ingripa mot och straffa sådana som utövar tvång i religionens namn.

Slöjförbudet ser mest ut som ett illa genomtänkt försök att stoppa väljarflykt till SD genom att markera mot islam. Det gynnar sannolikt ingen, allraminst de flickor det sägs vara till för – och det är illavarslande att Moderaterna ägnar sig åt sådan signalpolitik.