Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bristyrke: Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige - särskilt inom olika specialistkompetenser.

Mathias Bred: Sjuksköterskor har för låga löner

Bakom rubrikerna om bristande vård på Drottnings Silvias barnsjukhus finns en generell brist på sjuksköterskor.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Situationen på Drottnings Silvias barnsjukhus upprör hela Sverige. På några av avdelningarna har föräldrar till svårt sjuka barn mötts av oförsvarlig oreda. Inställda operationer, stressade anställda och bristande omhändertagande har gått ut över barn och anhöriga.

När en arbetsplats fungerar dåligt finns det nästan alltid en rad olika orsaker. Men när det gäller barnsjukhuset är det tydligt att det finns ett grundläggande problem som härrör från de sammanpressade och ganska låga lönerna för sjuksköterskor och i synnerhet specialistutbildade sådana.

Vårdförbundets tidning Vårdfokus hade 23/9 ett reportage om den kritiserade avdelningen. Där beskrivs att över hälften av de ordinarie vårdplatserna är stängda eftersom enheten ”sedan lång tid dränerats på personal”. Framförallt är det specialistutbildade sjuksköterskor som har lämnat. Trots att enheten ansvarar för avancerad rikssjukvård är det därför nu bara en av fyra sjuksköterskor som har specialistutbildning. Bristen har sedan lett till högt övertidsuttag med sjukskrivningar och avhopp som följd. Spiralen är nedåtgående eftersom man inte hinner lära upp ny personal.

I reportaget citerades en verksamhetschef som förklarade att det handlade om ”Mycket låga löner i kombination med obekväm arbetstid hindrar rekrytering på lika villkor jämfört med skolhälsovård, bvc-verksamheter och öppen specialistvård liksom med primärvård…”. Förklaringen låter rimligt. Det är svårt att motivera en arbetstagare att utföra svåra arbetsuppgifter på obekväma tider om han eller hon får lika mycket betalt för att arbeta på en annan arbetsplats med lättare uppgifter.

Problemet för barnsjukhuset tycks därmed vara detsamma som för resten av vården. Det råder allmän brist på sjuksköterskor och särskilt svår brist på sjuksköterskor med specialistutbildning. Arbetsplatser med tyngre belastning erbjuder sällan högre lön till kompenserade grad. Situationen beror på tidigare politiska vägval.

I Sverige dominerande länge en socialdemokratisk ideologi som sa att arbetstagare inom vårdyrken helst bara skulle ha en arbetsgivare att välja – det offentliga. En solidarisk lönepolitik skulle sedan pressa samman lönerna inom sektorn. Rättvisa ansågs vara att alla fick så lika lön som möjligt – oavsett studieskulder, arbetsbelastning och ansvar.

Det är den politiska och ideologiska bakgrunden till det vi nu ser på till exempel Drottning Silvias barnsjukhus. Vad som behövs är politiska insatser för att väsentligt höja lönerna för sjuksköterskor och för specialistsjuksköterskor. Då måste vi också acceptera att det blir större skillnader mellan vad olika vårdanställda tjänar.