Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riskerar upphöra.  Bild: Anna von Brömssen
Riskerar upphöra. Bild: Anna von Brömssen

Håkan Boström: Se till att barer och restauranger överlever vintern

Restauranger och barer är helt centrala för att göra en stad levande. Men under nuvarande förhållanden riskerar många kära stamhak att gå omkull. Regeringen bör kompensera tillräckligt så att de överlever vintern.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Pö om pö börjar nyheterna komma om restauranger och barer som trillar över repet och lämnar in konkursansökan. Häromdagen meddelades att klassiska The Rover på Andra Långgatan upphör, i varje fall klarar inte de nuvarande ägarna att driva verksamheten vidare (GP 21/12).

Coronaepidemin har fått folk att stanna hemma. Steg för steg har regeringen dessutom infört restriktioner som slår extra hårt mot restaurangbranschen. Först förbjöds barservering, sedan begränsades antalet sittande vid samma bord. Det riktiga dråpslaget har dock varit säljstoppet för alkohol från klockan 22 som från och med julafton gäller redan från klockan 20.

Naturligtvis ska ansvariga politiker göra vad som krävs för att sjukvården ska klara den enorma påfrestning som personal och resurser utsätts för just nu. Men restriktionerna måste vara genomtänkta. I snart ett års tid har regeringen valt att använda de verktyg man lätt kunde ta till istället för att skaffa sig nya och utgå från en helhetsbedömning av vilka åtgärder som skulle ge störst effekt och vad som vore proportionerligt. Kultursektorn och restaurangbranschen har som en följd fått dra ett betydligt tyngre lass än exempelvis, mångdubbelt mer besökta, köpcenter och affärer.

Det har knappast varit regeringens vilja att skada just de delar av den kommersiella och ideella sektorn som gör en stad levande. Men det är det som blivit konsekvensen. Det är faktiskt ett rejält underbetyg att man varit så saktfärdig med att skaffa sig en bättre lagstiftningsmässig verktygslåda.

Sent omsider utarbetas nu bättre juridiska verktyg. Den nya pandemilagen kan komma att träda i kraft den 15 januari (SvD 22/12). Men i den kritiska situation vi befinner oss är det knappast troligt att restaurangägare och andra som drabbats extra hårt av restriktionerna kan räkna med några lättnader i närtid. Det som är att vänta är snarare fler restriktioner på andra områden.

Vad regeringen däremot kan – och bör göra så snart som möjligt – är att lämna besked om vilka ytterligare ekonomiska kompensationsåtgärder man tänker sätta in för att undvika fler konkurser. Likaså bör verkställandet av de stödåtgärder som redan beslutats snabbas på. En konkursvåg hotar inte bara den berörda verksamheten utan i längden hela ekonomin, när förlusterna sprider sig i det finansiella blodomloppet till fastighetsägare och banker.

Hotell, restauranger och caféer sysselsätter en kvarts miljon anställda. Regeringen har infört olika permitteringsstöd. Det har varit till hjälp. Men stöden har också uppfattats som krångliga och svåra att kalkylera för näringsidkare som inte vet hur efterfrågan utvecklas, vilket i synnerhet gäller för servicesektorn under nuvarande omständigheter. Det behövs fler insatser för att härda ut de sista månaderna. Stödet till hyresvärdar som sänker lokalhyran skulle kunna utökas ytterligare. Även direkta branschstöd bör övervägas. Problemet med de åtgärder regeringen vidtagit – och beslutat förlänga – är att de måste sökas på nytt och inte ger kompensation i det akuta läget utan får effekt först till våren.

Om ett vaccin kommer på plats som planerat under våren och sommaren är den här vintern att betrakta som en tillfällig kris. Redan en vaccinering av riskgrupperna kommer möjliggöra lättade restriktioner. Regeringen bör hellre satsa lite för mycket än för lite i detta läge. Kontinuitet, tradition och småskalighet är viktiga världen även i kommersiell verksamhet. Och det är inte nödvändigtvis stamhaken som har de största marginalerna. Våra städer riskerar att bli betydligt tråkigare framöver om inget görs.