Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann-Sofie Hermansson, Göteborgs-Posten Bild: Robin Aron
Ann-Sofie Hermansson, Göteborgs-Posten Bild: Robin Aron

Ann-Sofie Hermansson: Samhället måste stå enat mot kriminaliteten

I det förebyggande arbetet måste vi alla kunna hjälpas åt.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

När fembarnspappan mördades i Hjällbo i slutet av maj var det en tragedi för hans familj. Att mista en älskad nära anhörig som befann sig mitt i livet är hemskt och oåterkalleligt på ett sätt som gör att de tröstande orden känns hopplöst otillräckliga. När det dessutom sker genom att han kallblodigt skjuts till döds växer den personliga sorgen till ett samhälleligt trauma. Det blir ett nederlag för vårt demokratiska system.

Det våld som utövas av kriminella grupperingar i Göteborg och som i detta fall drabbade en oskyldig människa skadar ytterst medborgarnas tilltro till rättsstaten. Ett fungerande samhälle bygger på medborgarnas tillit till att brottslighet aldrig accepteras, och att när den väl är ett faktum bemöts på ett konsekvent vis. Men medborgarnas tilltro behöver också byggas upp av ett tydligt brottsförebyggande arbete från samhällets sida.

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar, som jag varit särskild utredare för, är nu färdig. Förra veckan lämnade jag över betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) till justitieministern. Det har varit en bildande tid där vi mött ett fantastiskt gensvar från olika håll.

LÄS MER: De kriminella klanerna har tagit Göteborg som gisslan

Gemensamt är ett starkt engagemang för det brottsförebyggande arbetet. Både det kortsiktiga och det långsiktiga. Nu går den på remiss till berörda instanser.

Utredningen föreslår en ny lag – lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, som föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Kommunerna åläggs att skapa en lägesbild över brottsligheten där kartläggning, analys och övrig information ska ingå. Till denna ska en åtgärdsplan skapas för att möta behoven i lägesbilden. Kommunerna föreslås också få ett övergripande samordningsansvar för samverkan med andra berörda instanser i arbetet.

Varje kommun föreslås också upprätta en samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet, en tydlig mottagare där medborgare, organisationer och myndigheter kan vända sig för kontakt. Ansvarig nivå i kommunen föreslås vara kommunstyrelsen, självklart under kommunfullmäktiges folkvaldas insyn. Vi föreslår att bidrag till brottsförebyggande åtgärder ska inrättas som stöd till kommunerna och administreras av Brottsförebyggande rådet.

Och när det gäller kommuner med särskilt utsatta områden föreslås en ”task force” från statens sida som skyndsamt undersöker situationen och behoven. Arbetsgruppen ska snabbt och i nära dialog med kommunerna utgöra ett stöd i arbetet med att stävja den särskilda brottslighet vi ser i företrädesvis storstäderna. Utredningen lägger inga förslag men resonerar också kring hur vi skapar realistiska möjligheter för gängkriminella att lämna den brottsliga banan.

Min förhoppning är att vi så småningom ska kunna enas politiskt runt det brottsförebyggande arbetet. När brottet som i Hjällbo redan är ett faktum kan man ha olika synpunkter på hur kriminalitet bekämpas. Men i det arbete som ska förhindra fler tragedier borde vi kunna enas. Det skulle vara en styrka för demokratin.

LÄS MER: Bekämpa gängkriminalitet från toppen