Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Ernst Henry Photography

Adam Cwejman: Sätt stopp för fakturafusket

Varför vill inte politikerna i Göteborg grundligt gå igenom fusket med advokatfakturorna? I stället för att vända på varenda faktura vill man hasta vidare utan att dra några ordentliga slutsatser av det som har hänt.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I våras kunde GP avslöja att Göteborgs stads leverantör av juridisk hjälp, Front advokater, tagit ut för höga arvoden. I många fall hade inte fakturering gjorts utifrån faktiskt arbetad tid. Kommunen betalade fullt pris för arbete som gjorts av nyexaminerade jurister, praktikanter och assistenter.

Front Advokater har fakturerat en rad förvaltningar i Göteborg. Det handlar om närmare 80 miljoner kronor sedan 2016. Därutöver har en rad västsvenska kommuner som Partille, Öckerö, Härryda, Kungsbacka och Lerum fakturerats miljonbelopp.

I en granskning genomförd av Christel Prinsén, publicerad i Lerums Nyheter, framgår nu än tydligare att byrån satt det i system att använda sig av personal som enligt avtalet inte ska få utföra uppgifterna. I avtalet finns tydliga krav på kompetensnivå och erfarenhet. I många fall har dessa, enligt granskningen, inte uppfyllts.

Två Göteborgsexempel är tvisten mellan Skanska och Göteborgs stad, med anledning av uppförandet av nya hisingsbron samt tvisten kring det segdragna bygget av Vasabron. Vid båda dessa tillfällen har Front Advokater använt sig av jurister som inte når upp till lägstanivån i ramavtalet som tecknats med staden. Liknande exempel finns från Lerum och Alingsås.

Förfarandet är försåtligt: Debitera staden, och i förlängningen medborgarna, för en tjänst som ska utföras av en meriterad jurist. Men använd dig i praktiken av en jurist som inte når upp till kompetenskravet och som säkerligen kostar betydligt mindre att anställa.

Som GP rapporterade förra veckan har Göteborgs stad i stället för att förenkla ett hävande av avtalet med Front, vid konstaterade oegentligheter, snarare försvårat en sådan lösning. En citerad visselblåsare GP pratat med fäster uppmärksamheten på att det krävs två konstaterade fall då man "medvetet" överdebiterat. Skulle det innebära att det är acceptabelt att överdebitera så länge det sker "omedvetet" frågar sig visselblåsaren.

Politikerna i Inköps- och upphandlingsnämnden är de som skulle kunna dra i nödbromsen nu. Men i nämnden råder loj stämning.

"Alla leverantörer ska veta att man som fuskare inte har något att hämta hos Göteborgs stad", förklarade Gustaf Göthberg (M), ordföranden i Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnd, för GP när han i maj fick frågan om huruvida staden skulle häva avtalet med Front. Överdebiteringen och fakturorna skulle granskas och undersökas. Men någon hård sanktion mot Front ville Göthberg inte höra talas om. Det skulle bara leda till en dyr rättsprocess, var hans besked.

Göthberg verkar inte ha ändrat uppfattning under sommaren. Under torsdagens nämndsmöte yrkade Demokraterna att Front advokaters debitering nagelfars bakåt i tiden och jämförs mot avtalet. Skulle man hitta feldebiterade fakturor har staden rätt att kräva tillbaka pengarna. Detta, och inget annat, vore att värna medborgarnas intresse. Till dess att det har skett borde det råda inköpsstopp från byrån, vilket även Demokraterna menar.

Men Moderaterna med Göthberg i spetsen vägrar gå med på Demokraternas linje. Tillsammans med S, V, L och MP vill de hasta vidare in i upphandlingen av juridiska tjänster. Risken för staden är uppenbar: när man inte lär sig av sina misstag riskerar man att gå på samma nitar även i framtiden.

Socialdemokraterna behöver inse att det här är deras chans att göra det Göthberg bara pratar om, det vill säga att värna göteborgarnas gemensamma medel. Demokraterna har redan tydligt visat att de tar ledartröjan i den frågan. Varför väljer S att sätta sig i knät på Alliansen och V/MP?

Flera kommuner har här blivit lurade, inte bara Göteborg. En vidare utredning av överdebiteringen och de eventuella avtalsbrotten borde förstås samordnas i Västsverige. Bara efter att ha vänt på varje faktura och tidrapport går det att se hur mycket advokatbyrån egentligen är skyldig kommunerna. Först då vet man dessutom hur man bäst utformar avtalen i framtiden för att undvika en upprepning. Det får ta den tid det kräver.

Det här handlar i grunden om politiskt ansvarstagande. När kommuner köper in tjänster med gemensamma medel har de ett ansvar att pengarna används på ett ändamålsenligt och effektivt vis. Menar man allvar med att man vill rätta till problemet, vilket säkerligen alla nämndens partier anser, då får man också visa det i handling. Just nu verkar det snarare som att man hellre väljer den enkla och mindre konfliktfylla vägen än gör rent hus med fusket.