Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

 Bild: Ernst Henry Photography
Bild: Ernst Henry Photography

Adam Cwejman: Riv terroristernas pass

Alla våra nordiska grannländer har system för att hantera personer som begått terrorbrott och samtidigt har dubbla medborgarskap. Sverige halkar i sedvanlig ordning efter.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Danska medborgare som anslutit sig till terroristorganisationer och samtidigt är medborgare i ett annat land kan förlora sitt danska medborgarskap. Detta har nu också skett. En 25-åring som gick med i Islamiska staten, förekom i dess propagandafilmer och befunnit sig i Syrien när folkmord begicks har nu, genom regeringsbeslut, blivit av med sitt danska medborgarskap. Mannen är alltjämt turkisk medborgare.

I maj månad trädde en ny finländsk lag i kraft som möjliggör indragande av medborgarskap för personer som begått terroristbrott och brott som riktar sig mot Finland. Brottet ska kunna ge minst åtta års fängelse. Beslut krävs av finländska migrationsverket. Det absoluta villkoret för att kunna berövas sitt medborgarskap är att personen ifråga även har medborgarskap i ett annat land. Det går således inte att göra någon statslös.

Även i Norge finns liknande möjligheter. När en italiensk domstol dömde fem män för förberedande till terrorbrott visade det sig att en av männen var norsk medborgare. Den så kallade "Buskereudsmannen", som nyligen tilldelats norskt medborgarskap, hade inte uppgett att han samtidigt utreddes för terrorbrott. Den norska staten utreder nu om mannen kan berövas sitt norska medborgarskap.

Våra nordiska grannländer agerar skarpt men rättssäkert. Utan att tumma på grundlagsfästa principer om medborgarskapet. Personer kan inte göras statslösa. Det handlar om en liten grupp människor med dubbelt medborgarskap som deltagit i mycket grov brottslighet.

Utöver våra nordiska grannländer så finns även möjligheten att beröva terrorister medborgarskap I Nederländerna, Storbritannien och Belgien finns liknande lagstiftning. Men alltså inte i Sverige. Statsrådet Morgan Johansson hävdar att grundlagen är i vägen. Att förändra den kräver två beslut, ett före och sedan ett efter ett riksdagsval. Som tidigast skulle en lagändring kunna ske 2023.

Har stora delar av Västeuropa plötsligt blivit en rättslös dystopi där vem som helst kan berövas sitt medborgarskap? Knappast.

Samtliga länder uppräknade ovan har grundlagsstadgade regler för medborgarskapet. Men i dessa länder har man argumenterat för att just terrorverksamhet av en synnerligen grov natur är att jämföra med landsförräderi och utgör ett stort hot mot landet i vilket det dubbla medborgarskapet förvärvats.

Skälen för att bli berövad medborgarskapet i Västeuropa är egentligen väldigt likartade. Det sker ingenstans utan rigorösa rättsprocesser. Allvarliga brott och tydliga domstolsbeslut krävs. Det är Sverige som sticker ut i det här sammanhanget, inte med vår berömvärda principfasthet utan snarare med en otidsenlig tondövhet och förståelse för hur det svenska medborgarskapet missbrukas av personer som deltagit i krig och folkmord.

Här i Sverige kan du lugnt räkna med att fortsätta omfattas av samma fri- och rättigheter som alla andra medborgare. Vare sig du är en irakisk försvarsminister eller terrorist som deltar i halshuggningar av religiösa minoriteter så kan Sverige vara en fristad när motgångarna börjar hopa sig.

Det ska inte behöva vara så här. Att riva passen för personer som deltagit i brottslighet av en allvarlig natur är både rimligt och inom ramen för internationella traktat.