STOCKHOLM 20140528Fisk. Gös och abborre. Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010
STOCKHOLM 20140528Fisk. Gös och abborre. Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010 Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Replik: "Vi måste värna ekosystemen"

Riksdagsledamöterna Elisabeth Falkhaven (Mp) och Maria Gardfjell (Mp) svarar på ledaren "Ta inte död på den levande kustbygden" (22/7).

ANNONS

Vi förstår om yrkesfiskarna, de kustnära, småskaliga fiskarna är uppgivna. Haven och havens invånare är och har länge varit, utsatta för stora påfrestningar, vilket självklart blir märkbart för fiskare med mindre båtar som är helt beroende av att det nära ekosystemet i havet fungerar, utanför sin egen kust.

Klimatförändringarna gör vattnet varmare och surare. Det påverkar hela ekosystemet, de fiskarter som behöver hög syrehalt så att deras ägg kan flyta och de som behöver kalla vatten för sin lek. Ålgräsängarna, där småfisken har en skyddad miljö för sin uppväxt, försvinner från våra kuster i en rasande takt. Istället byggs fritidsbåtshamnar och de små fiskynglen har på många platser blivit hemlösa. Människan har i decennier sänkt ner saker i haven som vi inte vill ha på land. Fartyg med farlig last har förlist och många ligger kvar med sin dödligt giftiga last på havens botten, några har alldeles säkert börjat läcka. Därtill har vi via våra avlopp skickat ut både det ena och det andra i haven under många årtionden nu. Och så dess enorma mängder med skräp som oftast har kastats i haven på annan plats på jorden, eller blåst iväg från öppna soptippar i olika länder. Till sist hamnar de i haven.

ANNONS

Och så har fiskare, som tagit som sitt yrke att dra upp den mat människan värderar högt ur haven, under många år, dragit upp alldeles för mycket av livet i haven, som om livet under ytan är oändligt. Som den näringsgren det nu är, med lån på sina båtar och familjer att försörja och en önskan om en god ålderdom och en bra start för sina barn, är det inget underligt alls med det. Men resursen fisk är begränsad och ska finnas kvar även till kommande generationer.

Politiken har ett tungt ansvar att styra uttag av gemensamma resurser. I artikeln vi refererar till i detta svar påstår skribenten att Miljöpartiet arbetar mot fiskaren, som om det vore det som är det viktiga. Vi gör i verkligheten det rakt motsatta. Miljöpartiet värnar de resurser som vi människor har att hantera på denna planet. Hanterar vi de resurserna uselt försvinner de för alltid, hanterar vi de förnuftigt och med måtta och kunskap blir de kvar för oss alla att ha glädje och nytta av. Det är som med fonder. Om du är noga med att enbart ta av avkastningen, ja då kan det gå lite upp och ner med hur stor avkastningen blir, eftersom ekonomin i världen går lite upp och ned, men du lär väldigt sällan bli helt lottlös. Ekonomi betyder att vi ska hushålla med resurserna, det är det vi i Miljöpartiet arbetar för. Om det gäller skog, fisken i haven eller den biologiska mångfalden generellt på planeten så är det samma riktning, samma tanke, samma värdegrund som vi arbetar efter. Hushålla med de resurser som finns på planeten, livet, för att ekosystemen som byggts upp under miljontals år ska fortsätta att fungera. I förlängningen så ger de då avkastning så att även nästa generation människor kan få bra liv.

ANNONS

I det arbetet behöver vi ha med oss så många som möjligt, därför har vi vid flera tillfällen senaste året haft möten med fiskare på västkusten och östkusten. Vi förstår problematiken, vi har lyssnat. Vi har också i vårt uppdrag att lyssna på forskare för att sedan fatta väl avvägda beslut utefter den sammanlagda informationen. Min upplevelse är att verklighetsbilden som fiskare har ofta inte stämmer överens med forskarnas verklighetsbild. Det kan bero på att forskare mäter på annat sätt än fiskare, det kan också bero på att vi inte har all kunskap som finns att ha just nu. Men våra mätmetoder; av fiskaren inrapporterad fångad fisk – forskares beräkningar, ligger till grund för hur stort nästa års uttag av olika fiskarter kan få vara för att ekosystemen inte ska krascha. För att veta att de mätmetoderna stämmer överens med verkligheten behövs fakta. Vi hoppas få mer fakta via kameror som filmar fångsterna på båtarna. Framtiden får utvisa om vi har rätt.

OM man ser på människor som har som ambition att hushålla med resurserna som romantiker och påstår att miljöhänsyn leder till skadlig politik har man inte förstått alls hur allt hänger ihop. Människan kan inte leva på denna planet utan de naturresurser som naturen producerar och som vi sedan nyttjar, i detta fall fisk. Vi rekommenderar lite naturvetenskap i hängmattan!

ANNONS

Utan fisk i haven finns absolut ingen levande kustbygd!

Håkan Boström svarar:

Det är positivt att Miljöpartiets representanter framhåller resursperspektivet i sitt svar. Givetvis kan man inte ägna sig åt utfiskning eller överutnyttja andra naturresurser. Det har jag heller aldrig påstått. Däremot måste naturresurserna betraktas just som resurser för människan. En orörd natur är inte ett egenvärde. Det är romantik. Och tyvärr har Miljöpartiet inte alltid så lätt att hålla isär de perspektiven i den praktiska politiken.

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS