Migrationsminister Maria Malmer Stenergard.Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard.Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Bild: Johan Nilsson/TT

Regeringen har ingen som helst intention att avskaffa krav på försörjning

Torbjörn Hållö har fel i sin gästkolumn. Regeringen har ingen som helst intention att avskaffa krav på försörjning. Det skriver migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Torbjörn Hållö har förtjänstfullt slagit hål på flera myter och missuppfattningar kring arbetskraftsinvandringen och på så sätt bidragit till en saklig diskussion om ett viktigt policyområde. Det är därför med en viss förvåning jag läser hans gästkolumn Invandrad arbetskraft utnyttjas (GP 22/6). Han skriver att regeringen föreslår att försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare avskaffas. Det är missvisande.

I dagens lagstiftning finns det ett krav på god försörjning, vilket är en nivå som beslutas av regeringen. Sedan november 2023 är denna nivå satt till 80 procent av medianlönen, vilket är 28 480 kronor jämfört med tidigare krav på cirka 13 000 kronor Vi väljer mycket riktigt att ta bort begreppet”god försörjning” men avser i stället att införa ett högre lönekrav – 100 procent av medianlönen - som därmed medför att förutsättningarna för ”god försörjning” uppfylls.

ANNONS

I likhet med Torbjörn Hållö ser jag att det finns problem med fusk inom arbetskraftsinvandringen. Det högre lönekravet har gett effekt. Vi kan nu se att oseriösa arbetsgivare inom branscher där fusk och missbruk är utbrett i större utsträckning slutat söka arbetstillstånd för utländska medborgare, vilket också kan bidra till en sundare konkurrens mellan seriösa företag.

Ett höjt lönekrav är en viktig del för att komma till rätta med fusket men det är inte i sig tillräckligt. Utredningen har därför föreslagit en möjlighet att exkludera vissa yrkesgrupper från att beviljas arbetstillstånd och att införa en skydlighet för arbetsgivare att anmäla om en anställning upphör eller aldrig tillträds.

Regeringen vidtar också en rad åtgärder för att de som redan befinner sig i Sverige och står utanför arbetsmarknaden ska kunna gå från bidrag till egenförsörjning.

Den moderatledda regeringens utgångspunkt är att den som kommer till Sverige för att arbeta ska försörja sig och sina anhöriga själv. Låt mig därför vara mycket tydlig: Vi har ingen som helst intention att avskaffa krav som innebär att utländska arbetstagare kan försörja sig.

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationsminister

***

Slutreplik från Torbjörn Hållö:

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har genomfört reformer som minskar risken för att arbetskraftsinvandrare utnyttjas genom lönedumpning. Det är utmärkt.

ANNONS

I en utredning som regeringen tillsatt har det lämnats ett flertal nya förslag som har potential att förbättra regelverket kring arbetskraftsinvandring och minska risken för utnyttjande av människor. Utredningen föreslår bland annat att dörren stängs för spårbyte (mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring) och att arbetsmarknadens behov ska få ett större genomslag på vem som kommer till Sverige.

Men regeringsutredningen förslår också att försörjningskravet om 80 procent av medianlön ska avskaffas i de fall det anses råda brist inom yrket. Det är en dålig idé. Jag tolkar ministerns replik som att hon inte kommer gå vidare med utredningens förslag i denna del. Detta är i så fall ett välkommet besked.

ANNONS