Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så kan linbanan äver älven se ut när den är klar.

Jörgen Einarsson: Replik: Trafikkontoret svarar Adam Cwejman om linbanan över älven

Trafikkontorets Jörgen Einarsson svarar Adam Cwejman angående hans artikel "En svajande linbana" om den planerade linbanan som ska korsa älven i centrala Göteborg.
Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

Adam Cwejman skrev i en ledare den 2/5 om Linbanan som planeras över älven. Jörgen Einarsson svarar honom:

Nej, inga fastigheter kommer att lösas in mot någons vilja. Samtal pågår mellan stadslinbaneprojektet och tre fastighetsägare. Det gäller

 1) ett p-hus, ägt av Chalmers, på Lindholmen där en linbanestation planeras,

 2) ett markområde, ägt av AB Volvo, väster om Ramberget där en station planeras samt

3) en del av en p-yta, ägd av Bostadsbolaget, där ett torn planeras.

Däremot behöver stadslinbanan få ett servitut – ett slags nyttjanderätt - i ett 30-tal fastigheter, för att i framtiden inte utsättas för oacceptabel brandrisk. Men fastighetsägarna kommer ändå kunna bygga både nya byggnader eller bygga till dagens, så länge brandrisken hanteras korrekt.

Angående frågan om andra möjliga förbindelser över älven istället för en stadslinbana: alternativa busslinjer, spårväg och färjetrafik har utretts och är effektiva åtgärder som finns med i den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken. Stadslinbanan är dock ett starkt komplement till dessa alternativ och kan stå klar inom en relativt kort tid.

Till sist, om hur många som arbetar i stadslinbaneprojektet och vilka resurser det kräver: detta varierar över tid beroende på vilka moment som ska genomföras.

I den pågående planeringsfasen, där en genomförandestudie och en riktkostnad håller på att tas fram, tar projektet in de resurser och kompetenser som krävs för att ta fram det beslutsunderlag som kommunfullmäktige sedan ska ta ställning till. Detta arbete kräver i nuläget cirka 25 årsarbetare som bekostas av projektet och ett bidrag från EU.

Jörgen Einarsson, projektägare, trafikkontoret Göteborgs Stad