Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Val i Göteborg år 2014. Bild: TT

Replik: Så ser vi till att islamister inte påverkar valet i Göteborg

Försvarshögskolan varnar för att fundamentalistiska islamister försökt hindra väljare från att rösta. Ledarsidans Jenny Sonesson har lyft behovet av att kommuner vidtar åtgärder inför höstens val. I denna text redovisar Göteborgs Stad planerade insatser mot otillbörlig påverkan för att värna demokratin.
Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

I ledaren för Göteborgs-Posten beskriver ledarskribent Jenny Sonesson att religiösa extremister försökt hindra människor från att rösta i tidigare val. ("Islamister får inte hindra väljare att rösta" publicerad 3/7 och baserad på Försvarshögskolans aktuella rapport ”Mellan salafism och salafistisk jihadism - påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” ). 

Hon efterlyser informationskampanjer från kommunerna om hur förtidsröstning går till, för att detta inte ska ske under valet 2018. Vi vill därför påminna om vad Göteborgs Stad gör. 

  • Kampanjen ”Gör din röst hörd”. Tre filmer har tagits fram som spridits till målgruppen i sociala medier. Tryckt material har tagits fram och översatts till åtta olika språk.
  • Flera stadsdelar arbetar med demokratiambassadörer som rekryterats för att informera om valet och uppmuntra andra att göra sin röst hörd.
  • Möjligheten att förtidsrösta kommer att uppmärksammas på olika sätt. Information om detta kommer närmare valet.
  • En samverkansgrupp har bildats för att hålla koll på eventuell otillbörlig påverkan i samband med valet. Syftet är att ha koll på läget samt föreslå åtgärder om det behövs.

Göteborgs Stad arbetar på olika sätt för att göteborgarna får information om valet och de möjligheter som finns för att rösta. De tre stadsdelsförvaltningarna med lägst valdeltagande; Angered, Västra Hisingen och Östra Göteborg arbetar med insatser för att stärka demokratin. Exempel på olika insatser är en demokratiskola för unga i Angered, liv utan våld i Biskopsgården samt en mobil demokratibuss i Östra Göteborg.

Stadens arbete med att nå ut med information till invånarna om rätten att rösta och om valsystemet syftar bland annat till att motverka de parallella samhällsstrukturer som finns i vissa stadsdelar.

För varje val som passerar väljer ett ökat antal göteborgare att förtidsrösta. Det finns lokaler för förtidsröstning på ett flertal platser runtom i staden. I år öppnar förtidsröstningen den 22 augusti. Många gånger är platsen för förtidsröstningen de lokala biblioteken i stadsdelarna. Förtidsröstningen är ett sätt att lämna sin röst före valdagen som skulle kunna motverka otillbörlig påverkan. Detta kommer vi att informera om på olika sätt.
 
Sverige har ett stabilt valsystem med små möjligheter till valfusk. Om systemet kan sägas att det är decentraliserat, manuellt och transparent. Röstningen sker lokalt, valsedlarna räknas manuellt två (!) gånger och vem som helst kan vara med när rösterna räknas.

Riskerna för otillbörlig påverkan tar vi dock på allvar. Det gäller att man som medborgare är källkritisk till det man läser, ser och hör. Vem står bakom nyheterna och i vems intresse sprids dessa? Det som sprids på sociala medier kan snabbt nå ut och få stora proportioner. Det gäller alltså som medborgare att vara uppmärksam. Det är viktigt att poängtera att ingen ska hindra någon från att rösta. För att valen skall kunna genomföras rättssäkert och effektivt krävs många engagerade medarbetares medverkan och lång planering.

Syftet med Göteborgs Stads olika insatser är att säkerställa att alla invånare ges möjlighet att ta tillvara sina demokratiska rättigheter – oavsett vem man är, vilken religiös tillhörighet man har eller i vilken stadsdel man bor. Alla ska kunna lita på att valet gått rätt till.

Stefan Lydén
Utvecklingsledare demokrati Göteborg Stad