Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Replik: IVO svarar Aleksandra Boscanin om patienters rättigheter

Karin Fagerberg, avdelningschef IVO sydväst, svarar Aleksandra Boscanin angående hennes ledare om vårdskador.
Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

Replik på "Ett dubbelt svek mot patienterna".

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

IVO:s uppdrag är patientsäkerhet och vi tar fortfarande emot patientklagomål. Sedan januari ska dock vårdgivarna i första hand ta emot klagomål, förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att undvika liknande händelser. Patienterna får då snabbare svar och vårdgivarna kan tidigare vidta åtgärder för att förebygga vårdskador. Vårdgivarna ska alltjämt anmäla allvarliga vårdskador till IVO, lex Maria-anmälan, och rapportera till IVO om hälso- och sjukvårdspersonal utgör fara för patientsäkerheten. Landstingen har patientnämnder som hjälper patienter att klaga till verksamheten och få svar. Patienter som inte är nöjda med svaret kan klaga till IVO. IVO ska utreda vissa klagomål och kan utreda andra. Viktigt är händelser som lett till bestående besvär, ökat vårdbehov eller dödsfall, tex en operation som gett nedsatt rörelseförmåga, sjukhusvård som förlängs eller förlängd kontroll i öppenvård. IVO ska utreda klagomål rörande tvångsvård och händelser som rör integritet och rättslig ställning

Genom tillsyn bidrar vi till säker vård av god kvalitet som bedrivs enligt lag och föreskrift. IVO samverkar med patientnämnder och vårdgivare och identifierar övergripande risker i hälso- och sjukvården. Riskanalyserna är grund för IVO:s tillsyn, inspektioner där de bäst behövs, på plats där vården utförs. I tillsynen ska IVO ha direktkontakt med patienter, vårdpersonal och ledning vilket gynnar patienter som inte själva kan anmäla klagomål mot hälso- och sjukvården.

En viktig del av IVO:s tillsyn är också att granska yrkesutövare inom hälso- och sjukvård. Det sker när vårdgivare anmäler att yrkesutövare utgör en patientsäkerhetsrisk eller det framkommer allvarliga brister i ett klagomål. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar på IVO:s anmälan frågor som rör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal tex prövotid, återkallelse av legitimation och indragning av förskrivningsrätt.

Karin Fagerberg, avdelningschef IVO sydväst

Aleksandra Boscanin svarar:

Patienterna kan i teorin fortfarande vända sig till IVO, men i praktiken har den möjligheten kraftigt begränsats förutom när det gäller dödsfall och bestående besvär, vilket ni även bekräftar i repliken. Att det i första hand är vårdgivarna som ska ta emot klagomål innebär att man försvårar för patienten att få en oberoende prövning. Att vända sig till den vårdgivare som behandlat en felaktigt kan vara obehagligt och bland annat Riksrevisionen har kritiserat denna ordning. Även vårdskador som inte blir bestående kan innebära ett stort lidande för patienten och det är allvarligt att möjligheten till upprättelse urholkats.