Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Higabs ambition är att Feskekôrka ska bli en fortsatt attraktiv och självklar plats att besöka både för göteborgare och tillresta. Bild: Per Wahlberg
Higabs ambition är att Feskekôrka ska bli en fortsatt attraktiv och självklar plats att besöka både för göteborgare och tillresta. Bild: Per Wahlberg

Adam Cwejman: Replik från Higab: Det långsiktiga perspektivet är viktigt

Higabs VD Christer Svärd replikerar på Adam Cwejmans ledare "Så vanvårdas Göteborgs kulturarv" (31/5). Adam Cwejman svarar nedan.
Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

På GP:s ledarsida får vi fredagen den 31 maj Adam Cwejmans övergripande syn på Higabs verksamhet. Vi håller delvis med, men känner varken igen oss i rubriken eller i bilden av ett generellt misslyckande.

Higab har ett ovanligt varierat och speciellt fastighetsbestånd med cirka 300 hus, där många av Göteborgs mest kända byggnader och arenor ingår. Två tredjedelar av fastigheterna är att betrakta som kulturhistoriskt värdefulla med någon form av bevarandeskydd.

Misstag har begåtts under bolagets drygt 50-åriga historia, men de senaste åren har vi ökat både fokus och kunskap inom byggnadsvård. Vi jobbar systematiskt med planerat underhåll på flerårssikt vilket betyder att vi prioriterar byggnadernas behov utifrån tillgängliga resurser.

Som bolag har vi en ekonomisk verklighet att förhålla oss till, då är det långsiktiga perspektivet viktigt. Vi har byggnader från 1600-talet och framåt och måste arbeta hållbart med underhåll och utveckling för att fortsatt bevara och levandegöra. Hur gärna vi än vill har vi inte ekonomiska möjligheter att göra allt på en gång utan måste prioritera.

Feskekôrka är en byggnadsminnesförklarad fiskhall i stort behov av omfattande upprustning vilken har planerats under flera år. Vår ambition är att Feskekôrka ska bli en fortsatt attraktiv och självklar plats att besöka både för göteborgare och tillresta.

Ombyggnaden av Rådhuset och om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket 2014 är exempel på lyckade utvecklingsprojekt. Rådhusombyggnaden fick förra året ett av Sveriges finaste arkitekturpris, Helgopriset.

För att öka levandegörandet av kulturmiljöerna, till exempel Kronhuskvarteret, driver Higab långsiktiga utvecklingsprocesser i samverkan med hyresgäster samt lokala och regionala aktörer. Här ingår att matcha rätt hus med rätt hyresgäst, som genom sin verksamhet öppnar upp kulturmiljön för besökare.

Slutligen vill jag betona att som vd för Higab är en av mina främsta uppgifter att säkerställa vård, bevarande och utveckling av husen som gör Göteborg till Göteborg.

Christer Svärd

Vd Higab

***

Adam Cwejman svarar:

Att Higab och dess i många fall mycket kompetenta personal gör sitt yttersta är inget jag betvivlar. Det är inte enskilda personers misslyckanden som var i fokus för min text. Att hus står oanvända, fastigheter förfaller och verksamheten ofta saknar styrsel har inget att göra med de anställdas kompetensnivå. Man jobbar med vad man har och Higab jobbar med för mycket och har försatts i en omöjlig sits av sina uppdragsgivare, politikerna.

VD:n Christer Svärd borde därför inte ha något behov att pliktskyldigt försvara sin verksamhet. Han kan gott erkänna att han faktiskt har en väldigt svår sits och att det faktiskt går ut över verksamheten och möjligheten att bevara Göteborgs byggnadshistoria.

Att Higab och dess personal gör sitt yttersta är nämligen inte nog – då själva uppdraget som Higab har, att både vara en vinstdrivande verksamhet och även rent kulturhistoriskt bevarande, går stick i stäv. Det är däremot inte något som Svärd ska ge svar på tal om, det är upp till politikerna som Svärd svarar inför.