Socialminister Lena Hallengren (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S)  presenterar pandemilagstiftning under en digital pressträff i Rosenbad.
Socialminister Lena Hallengren (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) presenterar pandemilagstiftning under en digital pressträff i Rosenbad. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Regeringen agerar för sent och med dålig tajming

Arbetet med pandemilagen har präglats av ojämna tidsplaner.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Om allt går som regeringen har tänkt finns den nya tillfälliga pandemilagen på plats den 10 januari. Då kan regeringen och myndigheter, liksom även regioner och kommuner, införa tillfälliga begränsningar för besöksantal och öppettider för exempelvis gym, köpcentra och butiker. Om smittspridningen är särskilt allvarlig kan regeringen även begränsa hur många och hur stora sällskap som får vara på vissa platser där trängsel kan uppstå, såsom badplatser och parker.

Trots den korta tiden sedan den nya pandemilagen lanserades, den 9 december, har den förändrats en del. I stället för att börja gälla först i mars är planen nu alltså att den ska gå att använda redan 10 januari – om riksdagen godkänner den två dagar tidigare. Efter en snabb vända hos Lagrådet har tiden för hur snart sådana beslut måste underställas riksdagen dessutom kortats från två veckor till en vecka.

ANNONS

Coronapandemin är, förhoppningsvis, också ett unikt tillfälle då Lagrådet faktiskt godkänner sådana allvarliga inskränkningar i våra fri- och rättigheter. Samma sak gäller själva lagstiftningsprocessen, som har inneburit snabba beslut med kort varsel för alla inblandade.

Här påpekar dock Lagrådet att regeringen hade alla möjligheter att förbereda pandemilagen redan i somras, när den förra tillfälliga lagen slutade gälla. Regeringen har fortfarande inte gett något vettigt svar på varför det i stället väntade till oktober, när smittspridningen ökade igen, innan arbetet med den nu aktuella pandemilagen påbörjades.

Medan regeringen gav sig själv gott om tid blev det sedan väldigt bråttom för alla andra. Lagrådet fick sin remiss den 28 december, medan övriga remissinstanser hade de få dagarna mellan 30 december och 5 januari på sig att behandla regeringens förslag. Även riksdagen får lägga på ett kol för att kunna behandla frågan ordentligt inför beslutet 8 januari.

Viktiga lagstiftningsprocesser kan visserligen inte stanna upp bara för att det råkar vara nyår eller andra helgdagar. Men om regeringen hade påbörjat arbetet tidigare hade även remissinstanserna kunnat få lite mer tid.

Den ojämna tidsplanen för pandemilagen ger i nuläget knappast goda förutsättningar för att hinna genomföra rimliga granskningar av en ingripande lag innan den blir verklighet. Hela förarbetet för pandemilagen har visat oroväckande tydligt att regeringen lider av brist på tajming.

ANNONS

Dessvärre lär just tajming vara bland det viktigaste om och när pandemilagen ska användas. Om regeringen ska stänga butiker och förbjuda människor att vistas i parker duger det inte att reagera flera veckor efter en uppenbar ökning av smittspridningen.

Nog för att pandemins nycker är svåra att förutse, men regeringen måste alltid se till att vara beredd när något behöver göras. Kan vi räkna med att tajmingen plötsligt infinner sig under 2021?

ANNONS