Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Peter Hjörne: Principiellt fel men i praktiken nödvändigt!

Bokmässan har i år alltså upplåtit utställningsyta till en publikation som inte utesluter väpnad revolution och som hyllar Sovjetstaten, Lenin och Stalin. Det väcker frågor om vad som egentligen avgjorde Nya Tiders medverkan på Bokmässan.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I dag avslutas den 34:e Bokmässan i Göteborg. När jag skriver dessa rader har jag bara en aning om hur det kommer att ha gått. Men en titt i seminarieprogrammet och i Mässtidningen, en vandring i myllret av bokälskande allmänhet, bibliotekarier, lärare, författare, föredragshållare, utställare och debattörer visar en enorm bredd och rikedom. 2 863 deltagare, 4 172 programpunkter och över 800 utställare - Nordens största kulturevenemang!

Och inga demonstrationer av den hatfyllda, skränande pöbelhopen nazister som tilläts fördärva bokfesten förra året. Nej, nu är det lugn och ro och den åsikternas egyptiska gräshoppesvärm som vandrar från fråga till fråga har lämnat Bok och Bibliotek. Den stora segern är vunnen. Nya Tider, som före förra årets Bokmässa var en okänd publikation, är inte längre välkommen på Bokmässan.

Ordningen är alltså återställd. Inga förgripliga utställare! Bara förespråkare för yttrandefrihet, demokrati och allas lika värde! Som exempelvis Kommunistiska Partiets organ Proletären. "Nu kommer arbetarna till Bokmässan" för första gången, meddelades i ett pressutskick.

I partiprogrammet kan man läsa att Kommunistiska Partiet, som är ett "revolutionärt arbetarparti", har som mål att "borgarklassen fråntas sitt kapital". Den klassen kan man också "göra sig av med". Man vill att "ägandet blir samhälleligt". I programmet hävdas också att "arbetarklassen och dess förbundna måste vara förberedda på väpnad kamp." Man skall "krossa den borgerliga staten" och under en period ersätta den med "proletariatets revolutionära diktatur".

Kommunistiska Partiet hyllar den ryska revolutionen, det socialistiska bygget i Sovjetunionen samt Lenin och Stalin. Det känns tryggt att detta bålverk för allas lika värde (utom borgare, kapitalister och motståndare till revolutionen) har tagit plats på Bok och Bibliotek.

Bokmässan har i år alltså upplåtit utställningsyta till en publikation som inte utesluter väpnad revolution och som hyllar Sovjetstaten, Lenin och Stalin. Den röde tsaren Stalin var skyldig till outsägliga grymheter, folkmord, förtryck och förföljelser av oliktänkande. Han lät sända miljontals människor i döden i Gulagarkipelagen. Runt 40 miljoner människor fick sätta livet till under Stalins regim.

Två frågor inställer sig!

Den första: Var är protesterna mot Proletären och det Kommunistiska partiet som utställare? Var är upprördheten, uppropen, de storslagna gesterna och de alternativa scenerna?

Den andra frågan: Borde Proletären stoppas från deltagande?

Nej! Jag känner ingen sympati för Nya Tider men tycker likväl att det var principiellt fel att utestänga dem från Bokmässan. Det vore också fel att stoppa Proletärens deltagande. Yttrandefriheten omfattar alla, även dem vars åsikter man anser vara vämjeliga. I vår öppna, liberala och vidsynta demokrati - den som Kommunistiska Partiet vill förgöra - går den gräns som aldrig någonsin får överskridas vid hets mot folkgrupp.

På Bokmässan bör gränsen också gå där. Samtidigt som beslutet om Nya Tider var principiellt felaktigt så var det ofrånkomligt och i praktiken nödvändigt.

– Vad är viktigt för oss, vad är Bokmässans kärna och historik? Svaret blev litteratur, läsning, bildning och möten mellan författare, läsare och förlag...Vi kan inte låta Bokmässan handla om en enda fråga: Nya Tider. En utställare av 800 -900, sa den nya chefen för Bokmässan Frida Edman i en intervju i torsdagens GP.

Hon berättade också att Bokmässan framgent kommer tacka nej till "utställare som riskerar att sätta oss i samma situation som Nya Tider" samtidigt som mässan inte kommer att frångå värdegrunden: "att vara en arena för fri åsiktsbildning".

Nästan fri åsiktsbildning är emellertid en riktigare beskrivning. För nu vet vi att en tillräckligt högljudd opinion mot en utställare räcker för att utesluta den från Bokmässan.

När Nya tider portades skrev Svenska Dagbladets Anders Q Björkman att "Bokmässan lyssnade till pengaklirret". Han hoppades också att Bokmässans ledning "har ett genomtänkt svar när andra högerextrema aktörer vill ta plats på mässgolvet".

Sålunda förringades ett svårt beslut som fattades för att värna det som Björkman själv hoppades att Bokmässan 2018 skulle handla om - "böcker och litteratur".

Men viktigare: Varför bara "högerextrema aktörer"? Det "genomtänkta svaret" borde rimligen omfatta varje form av extremism - vänster eller höger eller religiös!

För att rädda sin ställning och sina huvuduppgifter tvangs Bokmässan att frångå sin princip om att "inte utesluta några utställare på grund av deras åsikter". Det var en genomtänkt princip men uppenbarligen ohållbart.

Kvar blir en tämligen godtycklig konsekvensbedömning: Om mässledningen har anledning att tro att en utställares eller författares närvaro kommer att ställa till med så mycket obehag att det skymmer mässans syfte, då är det stopp!

Knappast en seger för den tryck- och yttrandefrihet som är böckernas och den fria debattens förutsättning, men ett fullt begripligt beslut för en mässledning som vill värna Bok och Biblioteks huvuduppgifter litteratur och läsning.

Tumregeln, inte principen, har blivit att "det bästa inte får bli det godas fiende" - det goda som är litteraturen, läsningen och Bokmässan!