Adam Cwejman: Politiker ska inte lagstifta om historia

Att förbjuda förintelseförnekande stoppar inte antisemitismen.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Från och med den 1 juli tillkommer en rad nya lagar i Sverige. De flesta av dem harmlösa eller välmotiverade. Bland de nya lagarna finns det en som sticker ut. I sammanhanget är det nog den lagändring som påverkar minst antal personer i Sverige, vilket är tur, för det är den sämsta av ändringarna som ägde rum vid månadsskiftet.

Nu är det nämligen förbjudet att förneka Förintelsen. Regeringen skriver i sin presentation av den nya lagen: "Bestämmelsen om hets mot folkgrupp i brottsbalken förtydligas och tillämpningsområdet utvidgas i viss mån på så sätt att förnekelse av Förintelsen och vissa andra internationella brott uttryckligen kriminaliseras".

ANNONS

Politiker ska inte stifta lagar om historieskrivning – i någon riktning. Det är upp till historiker, arkeologer och andra forskare, samt allmänheten, att etablera olika föreställningar om det förflutna.

Varför den annars kloka och välavvägda justitieministern Gunnar Strömmer (M) tyckte att detta var en god idé övergår nog mångas förstånd.

Utöver att det är principiellt oförsvarbart att stat och regering ska lagstifta om vad som är den enda korrekta uppfattningen om det förflutna så är det dessutom ett svar på en fråga som ingen har ställt.

Det är alltså inte ett problem i dag, för någon, att det finns personer som torgför uppfattningen att Förintelsen ej har ägt rum. Om de nu skulle göra det så står det var och en fritt att ignorera vad som sägs. Förskräckliga uppfattningar bör bemötas, med tystnad, inte lagstiftning.

Tyvärr så verkar dessa invändningar ha gått över huvudet på regeringen, liksom vetskapen om att lagstiftning om historiska skeenden är något som diktatorer och autokrater ofta brukar. Det finns exempel på demokratier som också gör det, exempelvis har Frankrike en liknande lagstiftning. Effekten är alltsomoftast att någon perifer rasist får överdrivet mycket uppmärksamhet för sitt kreativa förhållningssätt till händelser under 1940-talet.

ANNONS

Sist men inte minst, kommer inte en lag mot förnekelse av Förintelsen hjälpa Sveriges judiska minoritet. Vad som faktiskt påverkar människor i vardagen är hot, våld och trakasserier, inte udda historiska uppfattningar.

De platser där antisemitismen gör mest skada – i på skolan, i offentligheten och på nätet – gör denna lag ingen nytta. Lagen framstår, i likhet med förslagen att uppföra ett Förintelsemuseum i Sverige, som ett sätt att göra något för syns skull, inte med syftet att faktiskt förbättra situationen för en av Sveriges mest utsatta minoriteter.

Anmäl dig till Adams nyhetsbrev

Varför pratar vi om det vi pratar om? GP:s Adam Cwejman omvärldsbevakar och delar det som fått honom att tänka till.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS