Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Peter Hjörne: Svar gav några svar!

Göteborgarna vill inte tvingas in i något de inte tror på. De vill inte att bilen trängs bort, skriver Peter Hjörne.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Tack för svar Anneli Hulthén, Kia Andreasson och Mats Pilhem. Tack Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega! Och tack Jan Rinman på Trafikkontoret.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det gladde mig att ni svarade, även om svaren kanske inte gav svar på alla frågor jag ställde – och som mängder av göteborgare ställer sig. 

En sak står i varje fall klar: Alliansen och de rödgröna har olika inställning till bilen, till dess plats i och betydelse för Göteborg. 

”Från Alliansens sida kräver vi nu att det blir ett stopp för fortsatta försämringar”, skriver de borgerliga och pekar på att bilen är viktig också i fortsättningen: ”Bilen ger oss frihet”, skriver de. Den politiska majoriteten med Anneli Hulthén i spetsen konstaterar visserligen kort att ”bilen kommer att ha sin plats även i framtidens Göteborg” men menar att den platsen skall bli väsentligen mindre, om man sammanfattar de rödgrönas hållning. Trafikkontorets chef bekräftar den synen. Han skriver: ”Vi har tydliga mål från våra politiker, både vad gäller klimatmålet i stort och att minska biltrafiken till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel.” Alliansen i Göteborg hävdar för sin del att det ”finns inget gemensamt mål om att biltrafiken skall minska eller upphöra.”

Man skall inte märka ord, fick jag lära mig när jag var liten. Men jag inte helt låta bli: Alliansens företrädare kräver ”stopp för fortsatta försämringar”. Det räcker inte. Det är förbättringar som många göteborgare kräver. 

Anneli Hulthén & Co skriver att ”vi måste göra något åt de trafikstockningar som drabbar våra stora trafikleder vid rusningstid. Det måste bli lättare att ta sig fram, oavsett om man åker bil, kollektivt eller cyklar”.

Det är precis min och många göteborgares ståndpunkt. Men utvecklingen går ju åt motsatt håll: Det blir svårare och svårare att ta sig fram. Därav mina frågor! Det finns nog ingen som inte har förståelse för att ”det kan bli stökigt under en övergångstid” och att ”stora infrastrukturprojekt tar tid att bygga”. Men det är problemen efter ombyggnationerna som upprör och oroar göteborgarna. Hur i hela friden skall färre filer, 30-gränser och indragna parkeringar minska köer, tomgångs- och omvägskörning? 

För Korsvägen däremot verkar det finnas hopp, på lite längre sikt. Allianspartierna är konkreta. De vill planskilja och ”gräva ner biltrafiken”. De rödgröna konstaterar blott att ”olika lösningar” har diskuterats. Precis som tusentals göteborgare konstaterar bägge politiska lägren att korsningen vid Ullevi är komplicerad, vilket inte är mycket till vägledning!

Utan att gå in på fler detaljer i svaren kan man sammanfattningsvis konstatera att alliansen är mer bilvänlig än de rödgröna. Beskeden är viktiga som konsumentupplysning inför kommunalvalet 2014. Då borde Göteborgs infrastruktur och stadsplanering rimligen bli en av huvudfrågorna!

Blir de det kan majoritetsförhållandena komma att förändras. För när man ser hur trafiken planeras och ändras och när man, som jag, har fått mängder av positiva reaktioner (och några få negativa) på mina skriverier om bilfientligheten i Göteborg, ligger det nära till hands att påstå: Ni har inte göteborgarna med er!

Ledarskap innebär förvisso inte alltid att göra det som människor till en början vill utan också att våga gå före även om det är obekvämt. Men skall man göra det måste man så småningom antingen få människor med sig på den inslagna vägen eller gå en annan väg. Att döma av de många mail jag fått så har ni inte lyckats övertyga göteborgarna. Det betyder inte att göteborgarna inte vill ha en i alla avseenden ren, behaglig och hållbar stad. De tror bara inte på den inslagna vägen dit, de delar inte den negativa synen på bilen och de vill inte tvingas in i något de inte tror på. ”Bilen när den verkligen behövs”, skriver de rödgröna. Visst, men det vill göteborgarna vara med och bestämma själva. De vill inte att bilen straffas och trängs bort! Effektiva och billiga kommunikationsalternativ av hög kvalitet måste komma först. Så att man själv kan välja eller välja bort!

PS Den 28 oktober kan man fira Bilens Dag, ordnad av bilbranschen och motoristorganisationerna. Om man själv önskar!

Kerstin Lundgren (c): Fredliga aktioner i protest mot blockaden av Gaza skall inte mötas med våld.