Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Peter Hjörne: Peter Hjörne: Låt det öppna och anständiga få råda

Att besöka Bokmässan är att stödja den öppna och tillåtande diskussionen. Att flytta nazistdemonstrationerna är att låta anständighet, säkerhet, ordning och tillgänglighet gå före hat, hot och hets.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Om några dagar öppnar Bokmässan. Förra året kom nära 100 000 besökare, fördelade på fyra dagar, till litteraturens starkaste och mest publika manifestation i Norden. Sannolikt blir det ungefär samma publiksuccé i år. Den största dagen är lördagen då man räknar med 30 000 besökare bara till Bok & Bibliotek. 

De flesta besökare tar sig till Bokmässan med kollektivtrafik och stiger av vid Korsvägen. 50 procent av publiken går in via Svenska Mässans huvudentré, som vetter mot Korsvägen, 25 procent går in genom den entré som vetter mot Scandinavium. Det blir långa köer till båda entréerna, ännu längre i år eftersom väskkontroll införts på grund av demonstrationen. 

Köerna kommer att sträcka sig längs Mässans gata och längs Scandinavium. Stora mängder människor rör sig fram och tillbaka längs samma gata, charterbussar och taxibilar släpper av och hämtar mässbesökare där. Utöver detta litteraturens folkmyller förväntas 15 000 besökare till Liseberg. 

Just i detta område har den nazistiska organisationen NMR (Nordiska Motståndsrörelsen) fått tillstånd av Polismyndigheten att ordna "en allmän sammankomst", det vill säga en demonstration, på bokmässelördagen den 30 september. 

Nazisterna räknar själva med att bli 1 000 personer. Enligt tillståndet får de samlas tidigast klockan 12.00 och skall marschera i väg senast 13.00. Man räknar också med att många tusen motdemonstranter och aktivister kommer att infinna sig och en del av dem kommer att vilja störa NMR-demonstrationen.

Av ordningslagen framgår det att "tillstånd till en allmän sammankomst får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken."

Det är svårt att tänka sig en mer komplex, svåröverskådlig och svårbemästrad situation. Och det är svårt att förstå att Polismyndigheten inte anser att det finns risk för ordning, säkerhet och trafik. 

Göteborgs trafikkontor skrev den 5 september till Polismyndigheten och efterlyste "en lämpligare plats för uppställning" än Skånegatan. Analys- och teknikkonsultbolaget WSP:s experter på besöksnäring och trafik har på Svenska Mässans uppdrag gjort ett utlåtande om trafiksituationen - framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet - den 30 september. De skriver:

"Den praktiska tillgängligheten på och kring den aktuella platsen är ytterst betydelsefull för Bokmässan som evenemang samt för säkerheten kring Svenska Mässan. Med så många människor på en och samma plats föreligger risk att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas. Till detta ska även läggas de potentiella oroligheter och våldsamheter som kan komma att uppstå i samband med demonstrationen samt förmodade motdemonstrationer." 

WSP pekar också på risken för att människors rörlighet försvåras och att tillgängligheten till Bokmässan begränsas. Svenska Mässan har överklagat Polismyndighetens beslut till förvaltningsrätten vad gäller samlingsplatsen för demonstrationen och yrkar dessutom på att "förvaltningsrätten omedelbart skall förordna om att Polismyndighetens beslut till den del det har överklagats tills vidare inte ska gälla (inhibition)."

Det borde vara en självklarhet att flytta nazisterna från Bokmässans närhet. Lika självklart vore det att se till att nazisternas fanviftande stöveltramp, samma dag, förläggs långt i från den judiska synagogan på judarnas största högtid Jom Kippur. 

Nazistdemonstrationen är inte Bokmässans enda prövning. Under lång tid har mässledningens beslut att låta tidskriften Nya Tider delta på Bok och Bibliotek kritiserats och en alternativ "litteraturscen" har skapats. Bok och Biblioteks beslut var riktigt. Tanken att Bokmässan legitimerar Nya Tider bara genom att tillåta dem att ställa ut, håller inte. 

Bokmässan har prövat Nya Tiders deltagande på samma sätt som man prövar alla andra utställares deltagande. Nya Tider har inte brutit mot några av de regler som gäller för deltagande (De uppbär till och med statligt presstöd). Bokmässan tolererar Nya Tider av öppenhetsskäl men man legitimerar dem inte, lika lite som man legitimerar alla de andra som ställer ut. 

Bok och Biblioteksmässan är en av samhällets öppna arenor där människor kan möta både idéer de gillar och tankar de är främmande för. Jag är övertygad om att besökarna är vuxna den uppgiften.

Kampanjen för att få författare och journalister att bojkotta Bok och Bibliotek har varit långvarig och intensiv. Bojkottande författare har övat påtryckningar på svenska och utländska deltagare. 

Nyligen hävdade Antifascistisk front i ett brev till en deltagande författare att det finns kopplingar mellan Nazistdemonstrationen och "det skamliga välkomnandet av nazister på Bokmässan" - uppenbara lögner. Dessbättre verkar kampanjerna mot Bokmässan inte ha varit särdeles effektiva. Bok och Bibliotek bjuder på mer än 3000 programpunkter och 2 300 deltagare. Av de 850 utställarna har fem hoppat av. Av de 430 inbjudna författarna i seminarieprogrammet har drygt 20 ställt in.

Att besöka Bokmässan är att stödja litteraturen och den öppna och tillåtande diskussionen. Att flytta nazistdemonstrationerna är att låta anständighet, säkerhet, ordning och tillgänglighet gå före hat, hot och hets. Det borde vara självklarheter!