Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Peter Hjörne

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Peter Hjörne: De vanliga gubbarnas vanliga tyckande

Gör ytorna mer flexibla, inte mer låsta
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Här kommer några rader från en av "de vanliga gamla gubbarna som tycker de vanliga gamla sakerna", en av de där "som tycker att man inte får vända ett enda gruskorn på Heden", för att använda den talföre stadsarkitekten Siesjös vokabulär. Det är oklart om det är åldern eller åsikterna eller båda delarna som Björn Siesjö anser vara förgripliga.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vilka är då de "de vanliga gubbarna" som är föremålet för det arroganta avfärdandet?

Jo, det är ledarna för Gothia Cup, Partille Cup och Korpen i Göteborg tillsammans med den förre ordföranden i byggnadsnämnden Gunnar Larsson (S).

Deras "brott"? 

De har bildat föreningen Göteborgarnas Heden för att ta tillvara sina organisationers, men också många göteborgares, intressen när Heden nu blivit föremål för allt fler potentiella exploatörers lystna blickar.

Vad vill "de vanliga gubbarna" då?

Jo, precis samma sak som mängder av göteborgare: att Göteborg skall vara försiktigt med klenoden Heden! 

Så här skrev de åtta "vanliga gubbarna" i en debattartikel i GP i veckan:

"Vi vill att Heden ska fortsätta att vara den samlingsplats och stadslunga, den mittpunkt och den plats som särskiljer Göteborg från andra storstäder."

Debattörerna upprörs över tankarna på att "bygga på Heden, uppföra höghus, att krympa de allmänna ytor som är varje göteborgares egendom."

De menar också att de beslut som eventuellt skall tas i byggnadsnämnden "handlar lika mycket om att bevara ett kulturarv som att utveckla och förbättra ett centralt beläget och unikt område som blivit en del av Göteborgs och göteborgarnas identitet."

Vad "de vanliga gubbarna" säger är alltså inte att man "inte skall vända ett enda gruskorn på Heden" utan de säger "utveckla och förbättra".

För det är nog de allra flesta ense om - det finns utrymme både bildlikt och bokstavligt för förbättring men det finns ingen bättre användning för utrymmet än som göteborgarnas allaktivitetsplats. Mitt i centrum av en stor stad har vi en yta som kan förvandlas från fotbollsplan till bandyplan, till skridskobana, till trädgårdsutställning, till cirkusplats, till idrottsförläggning för världsklassidrottare, till mötesplats, till... Möjligheterna är oändliga. Heden är möjligheternas Heden! 

Det finns snart inte ett dokument eller en vision för vår stad som inte talar om behovet av hållbara, gröna mötesplatser och oaser. Heden kan visserligen bli grönare och skönare men det är en alldeles speciell, unik oas och mötesplats för generationer av göteborgare. 

Istället för att nagga Hedens funktioner i kanten så borde vi bejaka det som Heden är - göteborgarnas allaktivitetsplats. Få ner bilarna under jord, ta bort barackerna men bygg inte annat än marginellt. Gör mer plats för idrott och lek, inte mindre. Gör ytorna mer flexibla, inte mer låsta. Använd all den betydande kreativitet som finns i vår stad för att göra ytorna omväxlande, vackra, spännande och nytänkande. Låt delar av Heden bli ett slags utomhus-Universeum! 

I planerna för Heden sägs att området skall vara "ett stort attraktivt stadsrum för både vardag och fest" och en "idrotts- och kulturaktivitetsplats". Det är det som "de vanliga gubbarna" vill vara med och säkra! 

Världen är full av förtätade, högbebyggda städer men få har möjligheternas Heden mitt i stan. I "Västsvenska visioner", som gick med GP som bilaga i veckan, fick vi veta att "5 miljoner kvadratmeter skall byggas mitt inne i Göteborgs city" och bara investeringarna för den nya stadskärnan Älvstaden kommer att uppgå till 250 miljarder kronor. I samma bilaga säger Magnus Sigfusson, som är fastighetsdirektör i Göteborg, att "samtidigt måste vi vara försiktiga med Göteborgs själ och utveckla med varsamhet". Heden är en del av Göteborgs själ, den behöver bara själavårdas! Göteborg är en av de städer i norra Europa som har mest centralt belägen, byggbar mark. Utveckla, förtäta och bebygg - högt och lågt - där. Men låt Heden vara Heden!

Den gångna veckan påminde mig för övrigt lite grand om Pastor Jansson, en av Hasse Alfredssons gubbar, han som sa att "livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något". Det må gälla livet självt men inte alltid platser. Ibland är det faktiskt "innehållslösheten", tomheten, avsaknaden av något permanent, mellanrummen, som ger möjlighet att fylla ett område - med liv, mening och nytta. 

Så är det med Heden och så är det med Hake Fjord. 

Men ibland verkar det som om själva avsaknaden av något byggt är provocerande och utmanande. Heden skall prompt bebyggas. Hake Fjord, ett unikt vackert område strax utanför Göteborg, vid Vinga fyr är ett annat område som skall "förtätas" - med enorma vindkraftverk. Tanken att värna miljön genom att fördärva den känns minst sagt bakvänd. Dessutom är den tänkta vindkraftsparken inte ens miljövänlig. Det var i varje fall skälet till att Mark- och miljödomstolen före jul avslog Göteborg Energis ansökan om att anlägga Vindplats Göteborg. Risken var för stor att förorenade muddermassor skulle spridas, menade domstolen. Möjligheterna att bredda farlederna och friluftslivet skulle påverkas negativt, och som lök på laxen har Göteborg Energi inte ens lyckats visa att vindkraftparken skulle bli samhällsekonomiskt lönsam. Men Göteborg Energis styrelse ger sin inte. Eller rättare sagt dess rödgröna majoritet. Den beslutade i veckan att bolaget skulle överklaga avslaget, trots att de flesta tunga remissinstanser avstyrkt planerna och trots att miljöförvaltningens tjänstemän redan tidigt pekade på en rad brister. Vindplats Göteborg är en riktigt dålig idé. Det är slöseri med skattemedel att framhärda. Och det är mot bättre vetande!