Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Ernst Henry Photography
Bild: Ernst Henry Photography

Adam Cwejman: Ni är folkvalda – gör ert jobb!

Trots att politikerna tycks eniga om att Feskekörkas roll som marknadsplats för fiskhandlare kvarstår håller Higab på att slarva bort hyresgästerna. Det är upp till den politiska styrelsen att ta taktpinnen.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Göteborgs kommunala bolag har ett mått av frihet i sin verksamhet som inte förvaltningen har. Det är själva poängen med bolagen – de ska kunna styras mer långsiktigt av en mer oberoende bolagsstyrelse.

Det är både en styrka och nackdel. Styrkan är långsiktigheten och det affärsmässiga oberoendet. Nackdelen är att bolaget kan hamna på rätt långt avstånd från politikerna och därmed medborgarna, som är ägarna av bolaget.

Det är partierna som utser de politiska styrelserna. I den bästa av världar är de kompetenta och håller sig till kommunfullmäktiges beslut. Men vi kan också få passiva och osäkra styrelser.

Tyvärr vittnar det kommunala bolaget Higabs många turer kring bland annat Feskekörka om att vi har att göra med den andra sortens styrelse. På pappret finns politiker som faktiskt styr över bolagsledningen. Den möjligheten har emellertid inte använts tillräckligt väl.

Nu på torsdag ska den politiska styrelsen sammanträda. Och med tanke på den fortsatt osäkra situationen för fiskhandlarna i Feskekörka, och därmed hela byggnadens identitet, skulle man utgå ifrån att det vore högsta prioritet från styrelsens sida att ställa väldigt konkreta krav på Higab. Det vill säga: Att inte säga upp några hyresgäster.

Men sådan handlingskraft lyser just nu med sin frånvaro. På dagordningen finns Feskekörka enbart med som lägesrapport från VD:n.

Situationen är som följer: De befintliga fiskhandlarna och krögarna kommer få spela in sina idéer till Higab genom att göra så kallade konceptförfrågningar. Sedan avgör Higab vem som får återvända och inte. Vilka kriterier Higab har för urval av framtida hyresgäster är inte klart. Det är lite som att handlarna får provsjunga med förhoppningen om att Higab gillar vad de hör.

Någon rätt att fortsätta avtalet finns inte – trots besittningsrätten som hyresgästerna har. Samtidigt har några ordentliga ersättningslokaler ännu inte ordnats för renoveringstiden.

Higab skyller sina beslut på den politiska styrelsen – som i sin tur inte tycks förstå vilka riktlinjer de har gett till Higab. De har knappast beslutat om att ge Higab fria händer att behandla hyresgästerna på ett sådant sätt som äventyrar hela byggnadens identitet – det vill säga som försäljningsplats för fisk.

Försöken från handlarna att nå fram till styrelsen har dessutom saboterats på ett kreativt vis, av självaste styrelseordföranden.

I början av juni bjöd handlarna in politikerna för att få en ”dagsfärsk insikt” i Feskekörka. På detta reagerade styrelsens ordförande, moderaten Anders Sundberg, en smula märkligt.

Till styrelsekollegorna skrev han i ett mail att: ”I detta läge som styrelse riskera att störa Higab och dess personal vore olämpligt, vilket också vår VD Christer Svärd uttalar”. Störa? Det är styrelsens plikt och ansvar gentemot göteborgarna att agera ansvarsutkrävande. Vidare skrev Sundberg att det kunde bli media kring frågan och att styrelsen ska stå bakom bolaget.

Här har vi problemet med kommunala bolagens demokratiska ansvarsutkrävande. Det finns på pappret. Men när det blåser snålt är den politiska styrelsen, anförd av ordföranden Anders Sundberg helt tandlös – eller motarbetar aktivt styrelsens möjligheter att fatta informerade beslut.

Styrelsen har under Sundbergs ledning verkat som bolagsledningens förlängda arm – oförmögen att rätta till något av de serieproducerade misstag som Higabs hantering av Feskekörka varit och fortsätter vara. Detta samtidigt som kommunfullmäktiges partier vid upprepade tillfällen förklarat att hyresgästerna inte ska förlora sina lokaler.

Det är som om något slår slint i förbindelsen mellan kommunfullmäktige och den, av moderaten Anders Sundberg, ledda styrelsen. Och nu, mitt i krisen så accepteras från styrelsens sida att Feskekörka passerar som en informationspunkt på kommande mötet. Ni har ett demokratiskt mandat från göteborgarna att agera som beslutsfattande politiker – gör det!