Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Aleksandra Boscanin: Myndigheten för rätt åsikter

Att tillskriva någon högerextrema åsikter är allvarligt, i synnerhet när det kommer från en myndighet. Det bör då naturligtvis finnas någon grund för anklagelserna, vilket saknas i många fall där Svenska Institutet blockerat användare från att följa Sveriges twitterkonto.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Svenska Institutet, en statlig myndighet underställd Utrikesdepartementet, har ett konto på Twitter som varje vecka lånas ut till en ny person (undertecknad lånade kontot i januari 2016). 

Förutom att svensk lag ska följas finns i princip inga restriktioner, personen får använda kontot som om det vore dennes personliga. Syftet, att spegla Sverige, är i grunden bra. Men till saken hör att det är Sveriges officiella twitterkonto. Vem som helst kan räkna ut att det inte är helt riskfritt.

Förra veckans ”kurator” av kontot beskrivs som en expert på nätsäkerhet. Med Svenska Institutets godkännande tilläts hon att skapa en blockeringslista. Detta för att ”skydda det fria ordet”. Enligt institutet rör det sig om cirka 12 000 konton som har blockerats från att kommunicera med Sverigekontot för att dessa ägnar sig åt ”drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter.” Vidare skriver de att dessa konton ofta har en inriktning som är högerextrem och nynazistisk.

Att tillskriva någon sådana åsikter är allvarligt, i synnerhet när det kommer från en myndighet. Det bör då naturligtvis finnas någon grund för anklagelserna, vilket i många fall saknas. På listan över blockerade personer återfinns exempelvis skribenter i traditionell media och riksdagsledamöter. Även Isaac Bachman som är Israels ambassadör i Sverige och Israels Utrikesdepartement har blockerats och därmed indirekt utpekats som hatfulla och potentiellt högerextrema.

Att Svenska Institutet gått med på att införa en blockeringslista är allvarligt. Som myndighet bör man vara mycket restriktiv med att stänga människor ute från sina kommunikationskanaler. Hot och andra brott bör givetvis anmälas, men i övrigt bör det vara högt i tak. Som myndighet kan man inte sortera människor utifrån deras åsikter. Att då blockera konton i förebyggande syfte är anmärkningsvärt. Exemplet med den israeliske ambassadören visar även att myndigheten inte verkar ha haft någon kontroll över vilka som har blockerats, utan helt överlåtit detta till personen som fick låna kontot.

Att detta har kunnat ske kan förklaras av att Sweden-kontot ligger i en slags gråzon. Det ägs av en myndighet, men styrs av privatpersoner. Det skapar en otydlighet kring vem som är avsändaren och vad som är statens roll, vilket har lett till att myndigheten nu har gått över en gräns. Trots att jag själv uppskattade möjligheten att få administrera kontot under en vecka i fjol undrar jag om inte det bästa vore att lägga ned kontot. Att låta privatpersoner hantera landets officiella kanaler är riskabelt. Spegla Sverige kan man göra på andra sätt.