Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Hjörne: Mindre kommandodemokrati, mer ledarskap!

Mindre kommandodemokrati och ett mer lyhört och engagerande ledarskap står på önskelistan.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I förra söndagens krönika skrev jag om det så kallade göteborgsförslaget, möjligheten att komma med förslag till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. Vi kan alla rösta på förslagen och de som får mer än 200 röster kommer att behandlas av "ansvarig politisk nämnd". Vilken nämnd som behandlat mitt förslag om bättre väder är oklart. Kristallklart är emellertid att förslaget inte vann gillande av den högre makt som tog sig an önskemålet. Knappt hade GP kommit ur tryckpressarna förrän ett rejält snöoväder drabbade vår stad. 

Under den vecka som gått sedan jag kollade senast har antalet förslag stigit från 251 till 288. "Ny gästhamn för båtturister som är värdig en sjöstad", "Inför en tak över huvudet garanti" och "Vindskydd med konst" är några av de 37 nytillskotten.

Också jag tänker addera några förslag och tankar till min lista på stort som smått, som alltså påbörjades förra söndagen. "Ansvariga politiska nämnder" är välkomna att ta sig an förslagen. Vad gäller mitt första önskemål från förra veckan, Maktskifte i Göteborg i nästa val, så överlåts det till den största och viktigaste politiska nämnden av alla - väljarna i Göteborg. Nedan följer mina förslag.

BÄTTRE NÄRINGSLIVSKLIMAT

Göteborg är Nordens industriella centrum, näringslivet går för högtryck men likväl rankas näringslivsklimatet lågt. "Att ha ett framgångsrikt näringsliv är viktigt inte bara för tillväxten och jobben, utan också för skapandet av de resurser som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden", skrev Ann-Sofi Hermansson i en debattartikel och menade att "att förbättra näringslivsklimatet i Göteborg är en given förstaprioritet". Det är bra! Nu gäller det att göra orden till verkstad också!

SÄLJ TILLGÅNGAR

Göteborg har 34 kommunala bolag som alla ägs av Göteborgs Stadshus AB och har stora tillgångar bundna i fastigheter. Att Göteborgs hamn eller Liseberg ägs av staden är rimligt, liksom Got Event, Göteborgs Spårvägar eller Göteborg&Co men varför skall Göteborgs Stad äga och driva en rad fastighetsbolag med mycket stora värden? Sälj dem och sätt pengarna i en Göteborgsfond, vars avkastning skulle kunna användas till allmännyttiga investeringar. 

JÄRNVÄGAR FÖR MILJÖN OCH EKONOMIN

A propos investeringar: en av de mest lönsamma och miljömässigt bästa skulle vara en "en modern järnvägslösning mellan Oslo och Göteborg", som bland andra Björn Rosengren skrev i en debattartikel för några månader sedan. Det skulle också gagna Göteborgs hamn, som redan är Norges största och viktigaste hamn. Om man till det lägger en höghastighetsjärnväg, som det västsvenska näringslivet förordar, på sträckan Göteborg - Borås - Jönköping så vore det till stor fördel både för Sverige som helhet och för Göteborg.

FRIDLYS HEDEN

Om Liseberg förefaller det finnas en stor politisk enighet. Ingen önskar sälja den göteborgska stoltheten av ideologiska skäl politikerna bifaller nöjesparkens spännande och nödvändiga expansionsplaner. Jag skulle vilja se samma samsyn och samma varlighet vad gäller Heden. Fridlys helt enkelt Heden och bannlys alla "plågsamma" experiment och storvulna bebyggelsetankar. Heden är en unik möjlighet, som förvisso kan och bör förfinas, men som inte får förstöras. 

RENSA AVENYN

Planerna för upprustning av Avenyn har varit föremål för mycket utredande och många diskussioner. Det finns som bekant förslag om serveringar i glaspaviljonger i mitten av Avenyn och pop-upbutiker i glasburar. Om Gud är god och de som har makten över gator och torg tar sitt förnuft till fånga så blir inte dessa märkligheter verklighet. Ett sätt att snabbt och förhållandevis billigt "lyfta" Avenyn vore att ta bort de många "reklamlådorna" och att "lägga ett nytt och enhetligt golv" värdigt en paradgata. En promenad längs Avenyn i dag är att vandra i en provkarta av material och ett lapptäcke av asfaltlagningar och provisorier. Lika illa är det med vår stackars misshandlade paradplats Götaplatsen (alltså den runt Poseidon). 

LEDARSKAP

Göteborg vill med rätta förbättra miljön och bli en i alla avseenden hållbar stad. Man vill satsa på kollektivtrafiken och på att förbättra tillvaron för fotgängare och cyklister. Det är rimligt och bra! Man har bestämt sig för att bilen skall ha en mindre plats, rullande och stående. Det finns goda skäl att skapa gågator och flytta bilen från delar av centrum. Men att tänka bort bilen, som en del politiker tycks vilja, går inte. Den fyller nämligen ett viktigt behov för många. Som Aleksandra Boscanin skrev i fredagens GP: "De allra flesta storstadsbor vill ha tillgång till bil... Men det finns ett glapp mellan politikernas visioner och stadsbornas vilja."

Det är en större fråga än bilens vara eller inte vara. Politiskt ledarskap är inte att tvinga människor att göra det de inte vill. Ledarskap är att entusiasmera, förklara och övertyga men också att inse att man utövar sitt ämbete på väljarnas, majoritetens uppdrag. I frågan om bilen handlar det om att göra den överflödig för fler. Då måste alternativen vara så bra, effektiva och "lönsamma" för människor att de väljer dem - inte tvingas göra det. Västtrafik och trafiklogistiken i Göteborg är en bra bit från det läget. 

Mindre kommandodemokrati och ett mer lyhört och engagerande ledarskap står på önskelistan - inte bara i frågan om bilar. Det skulle skapa mer respekt, större samsyn och mindre ilska - helt enkelt ett enigare Göteborg!