Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Handelskommissionär Cecilia Malmström har ansvar för frihandelsförhandlingarna med USA.

Mathias Bred: Mathias Bred: TTIP viktigare än någonsin

Den senaste tidens händelseutveckling gör det ännu viktigare att frihandelsavtalet mellan EU och USA verkligen sluts.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Snart börjar en ny förhandlingsrunda på vägen mot ett transatlantiskt frihandelsavtal. Utgången har stor betydelse för oss i Västsverige.

Storbritanniens val att lämna EU är ett hot mot svensk ekonomi eftersom landet är vår fjärde största exportmarknad inom EU. Dessutom har önationen varit en pålitlig bundsförvant i frihandelsfrågor. Med Storbritannien ute ur unionen kan balansen tippa över till tullförespråkarnas fördel.

Ett av argumenten för Brexitsidan i den brittiska omröstningen var också att EU-samarbetet skedde på bekostnad av den historiska relationen till USA. Med TTIP på plats skulle det argumentet falla, vilket kanske till del kunde förändra den brittiska motviljan. Här krävs det goda insatser av förhandlarna, för det finns röster på båda sidan om Atlanten som menar att Brexit gör TTIP inaktuellt.

Öppnare vägar in på den nordamerikanska marknaden skulle komma lägligt även av andra orsaker. Sedan 2012 minskar handeln i världen. Det är framförallt de asiatiska marknaderna som inte importerar lika mycket. Kina är mer fokuserat på inhemsk produktion. Europeiska varor behöver därför få bättre tillgång till andra marknader. Det gäller inte minst Sverige som ett litet exportberoende land.

För Västsveriges del är nyttan med ett transatlantiskt frihandelsavtal uppenbar. Volvo och SKF nämns ofta som exempel på de svenska företag som skulle gynnas mest. För till exempel Volvo cars del är inte avskaffandet av relativt små tullnivåer det viktigaste. Den stora vinsten ligger i att TTIP också handlar om gemensamma regler och standarder som gör att man inte längre behöver ta fram skilda produkter för den europeiska respektive amerikanska marknaden. Sådana icke-tariffära hinder är ofta mer besvärande än tullar.

Ett handelssamarbete som knyter USA närmare Europa leder också, förhoppningsvis, till att det blir mer motiverat för USA att ta ansvar för europeisk säkerhet. De europeiska staterna klarar inte ensamma att hantera den ryska statsmaktens nya beteende, utan behöver amerikanska garantier och amerikansk närvaro. Ett gemensamt frihandelsområde minskar risken för att USA vänder oss ryggen. Som bekant finns det ju sådana isolationistiska populistiska röster i den amerikanska debatten.

Om frihandelsavtalet rors i hamn skulle det innebära en mycket behövd vitamininjektion för såväl EU som Sverige och Västsverige. Att det funnits en stark liberal demokrati med en stor marknad på andra sidan Atlanten har gynnat oss förr och kommer gynna oss också i framtiden. Det kan vara värt att ägna en tanke så här på USA:s självständighetsdag.