Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tillhåll. Moderaterna vill stänga Nordstan klockan 22 på kvällarna. Det är en åtgärd som polisen har efterlyst för att minska brottsligheten och droghandeln i Göteborg.

Mathias Bred: M kompenserar för förlorade år

Moderaterna och övriga allianspartier vill att kommunen tar ett större eget ansvar för tryggheten i Göteborg.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Moderaterna genomför nu en dörrknackningskampanj i Göteborg där temat är ökad trygghet. Om en moderat knackar på dörren, passa då på att ställa den självklara frågan: varför gjorde ni inte mer själva då ni hade makten?

Dörrknackarna hade nationellt ansvar för frågor om rättsstat och polis i åtta år. Under den tiden växte gapet mellan tilldelade resurser och ålagda uppgifter. Deras nya förslag på riksplanet om fler poliser, fler civilanställda och högre löner är åtgärder som kan sammanfattas: för lite, för sent.

Göteborgsmoderaterna är i och för sig oskyldiga till vad som inte gjordes på riksplan under alliansregeringarna och lokalt har de intressanta förslag. Dessa är förankrade i det lokala allianssamarbetet, om än Moderaterna är det parti som kommer att driva tryggheten som profilfråga.

De lokala förslagen går i korthet ut på att göra centrala delarna av Göteborg mer tryggt för vanliga medborgare. M och Alliansen vill att staden innanför vallgraven görs till ett så kallat paragraf 3-område. Med detta menas ett avgränsat område där ordningsvakter ges ökade befogenheter. Det öppnar till exempel för att väktare kan agera också utanför butiker och köpcentrum. Udden är riktad mot mängdbrott som snatterier och fickstölder.

En annan viktig del av att trygga göteborgarnas vardagsrum – som moderaterna kallar centrum – är att stänga Nordstan tidigare på kvällen. Det är en strategi som har efterfrågats av polisen, men som de rödgröna av outgrundlig anledning är emot. Efter att affärerna har stängt blir Nordstan till en annan sorts marknadsplats och det är närmast ett slags självplågeri av staden att behålla ett sådant tillhåll.

En tredje ingrediens i trygghetssatsningen är fler kameror i centrum. Göteborgare som reser till moderstaden London upptäcker att det där, mycket tack vare kameror, numer är betydligt mindre otryggt.
Trygghetskameror är impopulära bland busar, men tyvärr också hos Länsstyrelsen. Även med en alliansmajoritet i kommunen skulle det krävas en del ansträngning för att få upp fler kameror.

Notera att arbetet med att göra stadsmiljön tryggare genom lokala initiativ och lokala resurser inte är specifikt för Göteborg. I Landskrona och Helsingborg finns sedan en tid kameraövervakning av gågator. I Stockholm arbetar de borgerliga för att väktare ska få fler befogenheter och kunna göra mer av de sysslor som tidigare har gjorts av polisen. I brottsdrabbade Malmö driver Moderaterna frågan om en kommunal polis.

Trenden är alltså att det lokala och det privata ska ta större ansvar för tryggheten. Det är i sin tur ett resultat av att staten retirerar från ansvaret att trygga medborgarnas vardag.