Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lyft Gathenhielmska

Det är inte rimligt att en central och historisk park tillåts förfalla.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Gathenhiemska kulturreservatet i Majorna med dess 1700- och 1800-talsbebyggelse, gröna lummighet och kullerstensgator är en pärla. En tillgång för Göteborg på många olika sätt. Som rekreationsyta för närboende, som annorlunda turistnöje och som hembygdsmuseum för nya generationer majbor.

En så pass unik plats borde det finnas ett stort engagemang från kommunens sida att sköta om och lyfta fram. Inte minst med tanke på det fokus på en grön och barnvänlig stad som finns i varje offentligt stadsutvecklingsdokument.

Tyvärr är verkligheten en annan. Gathemhielmska trädgården och parken om som omger reservatet används i dag mest som en genomfartsled för gångtrafikanter. Stora delar är relativt igenväxt och det är skräpigt och de få bänkarna som finns är nedklottrade.

Bergknallen som borde vara ett drömtillhåll för områdets barn, är överfull med glassplitter. Närboende vittnar också om en otrygghet då den överväxta parken drar till sig mindre trevliga verksamheter efter mörkrets inbrottMan kan undra hur Higab och Park– och naturförvaltningen, vilka ansvarar för reservatet, har tänkt? Eller rättare sagt, inte tänkt.

Hur är det möjligt att ett så i grunden fantastiskt grönområde centralt i staden tillåtits förfalla?

Förhoppningsvis leder den motion till kommunfullmäktige där folkpartisterna Kjell Björkqvist och Ann Catrine Fogelgren föreslår en upprustning av Gathemhiemska trädgården och angränsande Söderlingska parken, till en förändring.

Det folkpartisterna efterfrågar är bland annat en från Higab och Park- och natur "gemensam utvecklings- och tidplan, med tydliga ansvarsområden mellan sig och förslag till finansiering" med målet att göra området till en mötesplats som människor gärna vill besöka.

Björkqvist och Fogelgren föreslår att det röjs upp och planteras nytt i trädgårdarna, sätts upp mer ljus, fler bänkar och tydliga skyltar som berättar om platsens historia.

Rimligtvis finns det inte någon enda Göteborgspolitiker som kan vara emot en satsning av det här slaget. Så kanske kan vi räkna med en återinvigning av Gathenhielmska reservatet lagom till 2017, när den gröna och sköna staden ska lyftas fram inför 400-årsjubileet 2021.

GP 3/5 -14