Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Ernst Henry photography

Nils Lundgren: Lundgren: Verklighetens folk vill inte mista Utopia

Sverige är nog bäst i världen på att förena ekonomisk framgång med välfärd, jämlikhet och demokrati. Det framstår som begripligt att svenska folket vill bevara detta. Det påverkar därför vilka frågor som oroar väljarna, skriver nationalekonom Nils Lundgren i sin gästkrönika.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästskribenter representerar ett bredare politiskt spektrum.

I höst går vi till val och partierna har lagt fram sina valprogram. Men vad tycker de svenska väljarna? IPSOS har frågat folk i 26 länder, stora som Kina och USA, medelstora som Tyskland och Storbritannien och små som Sverige och Israel: Vilka tre av 17 områden finner du mest oroande i ditt land?  

Det sammanvägda svaret från alla dessa länder blev: arbetslöshet, korruption, fattigdom och ojämlikhet. Men vad svarade svenska folket? Helt annorlunda! Våld och brottslighet, invandringskontroll och bevara välfärdsstaten toppade och som fjärde orosområde kom terrorism. Fransmännen oroade sig mest för arbetslöshet, britterna för sjukvård och tyskarna för fattigdom och ojämlikhet. Däremot är svenska folket inte så oroat över till exempel skatter, korruption och klimatändring. Själv oroas jag av att SD-frågor därmed står i centrum. 

Hur ser det då ut på de områden som brukar dominera svensk politik? Lysande! Vi tillhör de tio, femton länder i världen som har den jämnaste inkomstfördelningen efter skatter och transfereringar. Och då vår offentliga sektors utgifter för sjukvård, utbildning med mera ju också bidrar till ekonomisk utjämning och är mycket höga, ligger vi faktiskt ännu bättre till. 
Dessutom beror jämn inkomstfördelning ofta på att nästan alla är lika fattiga. Vi ligger i absoluta toppskiktet bland rika länder.

Full sysselsättning råder bland inrikes födda, där arbetslösheten är 4 procent. Att den totala är drygt 7 beror på att arbetslösheten bland utrikes födda är 21 procent. Och jämställdhet? Tja, Sverige ligger fyra av 188 länder efter Schweiz, Danmark och Nederländerna och har den högsta kvinnliga sysselsättningsgraden inom EU (79 procent). Vi har världens lägsta trafikdödlighet och bland 96 länder är hälsa och ekonomi för gamla bäst i Schweiz, Norge och Sverige. 

Svenskar litar långt mer på varandra än nästan alla andra folk och på Economists demokratiindex för 167 länder är Sverige trea efter Norge och Island. Ekonomin skadas inte av vår välfärdspolitik. Bortser vi från några oljeländer och skatteparadis är Sverige världens sjunde rikaste land. Vår konkurrenskraft ger ett överskott mot omvärlden på 4 procent av BNP, långt mer än Kina. 

Statsskulden (39 procent av BNP) är mindre än hälften av EU-genomsnittet och Sverige kommer trea i EU efter Schweiz och Nederländerna för patentansökningar per miljon invånare. Det svenska innovationsklimatet är näst bäst efter Schweiz av 128 länder och våra utgifter för forskning och utveckling som andel av BNP överträffas bara av Israel, Sydkorea och Japan. 

Forskning och statistik visar alltså att Sverige nog är bäst i världen på att förena ekonomisk framgång med välfärd, jämlikhet och demokrati. Det framstår som begripligt att svenska folket vill bevara detta Utopia och avvärja externa hot mot det. Därför oroar vi oss, till skillnad från andra folk, över våld och brottslighet, invandringskontroll och bevara välfärdsstaten och som fjärde orosmoment terrorism. Hur påverkar detta höstens val till Sveriges riksdag?