Peter Hjörne: Heden, åter Heden

Göteborgarnas Heden bevarar platsens fantastiska funktioner och möjligheter och utvecklar och förbättrar det som i dag är mindre bra.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Fråga: Hur många gånger kan man tjôta om Heden?

Svar: Hur många gånger som helst - tills Hedens framtid är säkrad för kommande generationer. Vad är det nu då som är nytt?

Jo, ett mejl, som jag har fått se, skrivet av Ulf Carlsson, kanslichef på Göteborgs Fotbollsförbund - en inte helt oviktig sammanslutning i fotbollstokiga Göteborg. Mejlet är ställt till Anna Samuelsson på Stadsbyggnadskontoret och skickat den 7 mars, med kopia till en lång rad tjänstemän och politiker i Göteborgs Stad.

Man kan lugnt säga att mejlet andas upprördhet. Jag tror till och med att Ulf Carlsson är redigt förbannad! Varför är då Ulf Carlsson gõrarg?

ANNONS

Jo, därför att ett inriktningsbeslut har fattats om Hedens framtid utan att de största användarna av Heden varit delaktiga. Och därför att Stadsbyggnadskontoret, trots det, har hävdat att brukarna varit djupt involverade. Lögn och ett medvetet taktiskt dribblande, säger Ulf Carlsson. I sitt mejl citerar han informationen från Stadsbyggnadskontoret, som publicerades den 15 december:

"Förslaget som ligger till grund för beslutet har tagits fram efter ett omfattande dialogarbete med såväl medborgare som aktörer på Heden."

Vidare skrev man:

"Dessutom har vi haft möten med referensgrupper och träffat representanter för de olika aktörerna. Idrottsrörelsen och Gothia Cup har naturligtvis fått chans att prata om vad de tycker är viktigt med Heden vid de möten vi haft med dem."

Och: "Remissgruppen har bestått av aktörer från flera olika förvaltningar samt representanter för Göteborg & Co, Gais Bandy, Göteborgs Fotbollsförbund, Gothia Cup, Hotell Liseberg och Korpen."

Ulf Carlsson citerar också planarkitekten på Stadsbyggnadskontoret Jonas Uvdal, som i GP sa:

"Förslaget har väckt reaktioner, bland annat från Gothia Cup. På stadsbyggnadskontoret har det orsakat en viss förvåning eftersom Gothia Cup och andra intressenter funnits med i arbetet. Vi har haft fyra möten och då uppfattade vi att det fanns en konsensus. Man kan tycka att reaktionen borde kommit tidigare."

ANNONS

Carlsson skriver att Göteborgs Fotbollsförbund mycket riktigt varit med på fyra möten. Men i december 2012! Och januari, mars och april 2013! Det är tre år sedan!

Så här skriver han:

"Efter det har vi över huvud taget inte funnits med i någon process. Man skulle kunna säga att vi fick vara med fram till dess man skulle börja processa Heden. Efter samtal med övriga stora brukare av Heden framkommer exakt samma beskrivning."

Vidare:

"Heden är stadens viktigaste fotbollsfält och är genom fotbollens popularitet en unik mötesplats för olika stadsdelslag - barn, ungdomar och vuxna. En mötesplats där olika kulturer och nationer möts i lek och tävling. Heden är därigenom också troligen den viktigaste mötesplatsen för integration i vår stad", skriver Ulf Carlsson och uppmanar Byggnadsnämnden att ompröva beslutet och att "involvera vardagsanvändarna av Heden på riktigt".

Så långt Göteborgs Fotbollsförbund. Korpen Göteborg är också mycket kritisk mot såväl förslag och hantering. Och Gothia Cup-generalen Dennis Andersson sa till GP i december förra året:

- Jag är besviken över att den öppna dialog politikerna pratat om inte fungerat.

Han avfärdade också Stadsbyggnadskontorets förslag och politikernas beslut:

– Ta man bort den unikheten tar man bort fundamenten till varför Göteborg har världens största ungdomsturnering. Det är inte aktuellt att spela fotboll på bakgården till ett 30 våningar högt höghus, sa Dennis Andersson.

ANNONS

Med all rätt talas det i många sammanhang i Göteborg om behovet av gröna, hållbara mötesplatser. Heden är både hållbar och en av våra mest folkkära mötesplatser. Grön går den enkelt att göra, som på bilden här ovan. Arkitektbilden är framtagen av föreningen Göteborgarnas Heden. Det är brukarnas förslag, väsentligen bättre än Stadsbyggnadskontorets. Göteborgarnas Heden bevarar platsens fantastiska funktioner och möjligheter och utvecklar och förbättrar det som i dag är mindre bra.

Från Stadsbyggnadskontoret hävdar man att deras förslag bara är en skiss och att mycket återstår. För att det skall bli någon mening med en framtida diskussion så måste vardagsanvändarna av Heden involveras och inriktningsbeslutet omprövas!

Läs också: Peter Hjörne: Stad är stad och inte landet! (2015-12-13)

och Peter Hjörne: Jag väljer Hedens lustgård (2014-02-22)

ANNONS