Abramowicz: Integration innebär mer än ett jobb

ANNONS

Sverige är världens mest extrema land. Det visar den årliga undersökningen World Values Survey. Den mäter länders värderingar utifrån motsatsparen sekulär och traditionell, samt självförverkligande och överlevnad. Sverige är det land i världen med en befolkning som i snitt är mest sekulär och som värderar självförverkligande allra högst.

Även om Sverige är ytterligheternas land diskuteras det sällan i samband med integration. Trots att merparten av de 160 000 flyktingar som kommit under det senaste året härstammar från länder som Afghanistan, Syrien och Irak, vars normer är raka motsatsen till de gängse i Sverige. Enligt undersökningen befinner muslimska länder sig i andra änden av skalan, de präglas av traditionella värderingar och överlevnad är betydligt viktigare än självförverkligande. Det är auktoritära samhällen, där begrepp som "hbt-personer" eller "jämställdhet" inte hör till vanligheterna.

ANNONS

En förutsättning för att lyckas med integrationen är att olikheterna inte ignoreras. Att det inte ses som en självklarhet att de som kommer från vitt skilda kulturer omedelbart kommer att kunna anamma svenska normer, såsom jämställdhet, tolerans och öppenhet. Det handlar inte om assimilation, att ge upp sin tro eller kultur helt och hållet till förmån för den svenska, utan om att alla som bor i Sverige måste acceptera svenska lagar och regler samt vissa normer, som hur man behandlar exempelvis kvinnor och homosexuella.

Det har funnits en ovilja att diskutera integration i termer av normer. Under Alliansens tid vid makten reducerades det framförallt till en fråga om jobb. Regeringen har knappt visat intresse för frågan. Men det måste göras. Smärtsamma kollisioner har redan uppstått mellan flyktingar på asylboenden. De som har flytt till Sverige från auktoritära länder för att finna en fristad och de som inte respekterar de svenska normerna. Under sommaren kom flera rapporter som vittnade om att hbt-personer har trakasserats och utsatts för våld, liksom att kristna har hotats till livet.

Så, vad göra? Det måste, redan från början, vara tydligt att den som vill göra sig ett hem i Sverige måste anpassa sig till svenska normer. I höstas föreslog Centerpartiet obligatorisk samhällsundervisning på samtliga asylboenden. Det är en god början. Vi borde även inspireras av Norge. Där har de bland annat börjat med frivilliga kurser för manliga flyktingar om jämställdhet och sociala koder.

ANNONS

Om värderingsfrågorna ignoreras i integrationsdebatten kommer människor aldrig ha en chans att bli en del av det svenska samhället.

ANNONS