Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Ernst Henry Photography

Adam Cwejman: Låt göteborgarna sova ifred

Att inte kunna sova hemma på ett halvår för att Trafikverket inte vill störa Länsstyrelsen med sprängningar under dagtid är en orimlig prioritering.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Som en del i bygget av Västlänken ska det sprängas nedanför Otterhällan. Trafikverket har därför ansökt om tillåtelse att överstiga gränsvärdena för buller. Länsstyrelsen i Stockholm och dess enhet för miljöskydd, som fattar beslut i det aktuella ärendet, medgav dispens vid nattarbeten. Det innebär att sprängningar får ske helgfria kvällar mellan 19:00 till 07:00 mellan oktober 2020 till maj 2021.

Det är ett halvår av ljudliga sprängningar på natten. Varför inte på dagen, undrar kanske någon? Vore det inte bättre att sköta sprängningarna då de boende inte sover?

Ett skäl som anförs från Trafikverkets sida, i ett brev till de berörda bostadsrättsföreningarna, är att man inte vill störa Länsstyrelsen i Västra Götalands län vars lokaler befinner sig i närheten. "Deras uppdrag är både brett och komplext". Därför kan man inte flytta verksamheten utan att "allvarligt påverka samhällsviktiga funktioner". Som att människors nattsömn inte vore viktigt.

Men denna märkliga slutsats av vem som påverkas mest av sprängningarna, privathushåll eller Länsstyrelsekontoret, är inte det enda konstiga i sammanhanget.

I beslutet som fattades av Länsstyrelsen i Stockholm stod att boende och verksamheter som berörs av sprängningarna skulle informeras "i god tid". Men Länsstyrelsen har inte meddelat de boende. Beslutet togs i juni. Men de boende informerades först den 27 augusti. För att beslutet om sprängningar ska vinna laga kraft krävs dessutom att beslutet publiceras offentligt och kommuniceras via post, men så har inte skett. Länsstyrelsen i Stockholm hävdar att det helt enkelt skett en miss.

Men det konstigaste är ändå värderingen att Länsstyrelsens arbete är så känsligt för underjordiska explosioner att de absolut inte får störas. Till skillnad från Länsstyrelsens komplexa arbetsuppgifter som tydligen inte kan flyttas är de boendes nattsömn mycket enkel: Den blir snudd på omöjlig om det under mer än ett halvår pågår sprängningar under deras hus.

Länsstyrelsen driver inte en fabrik med ej flyttbar teknisk utrustning. De har ett kontor och en temporär flytt av ett kontor är betydligt mindre invasiv än ett halvårs vistelse i hotell för en pensionär eller en barnfamilj. Om det är något allmänheten lärt sig under ett halvår med Corona så är det att kontorsarbete med dagens tekniska lösningar problemfritt går att flytta under perioder.

Avvägningen är arrogant. För att ytterligare inskärpa hur lite man bryr sig om de berörda göteborgarna har det alltså dröjt till en månad innan arbetet påbörjas innan man bemödat sig att informera dem att de får lämna sina hem under ett halvår.

Tyvärr har vi fått ännu ett exempel på hur vårdslöst Västlänksbygget kommuniceras och hanteras gentemot medborgarna. När politikerna väl baxat igenom bygget vinnlägger man sig inte från tjänstemannahåll att kommunicera hur bygget kommer påverka grannarna.

Den enda rimliga lösningen är att Länsstyrelsen och Trafikverket ödmjukast ber om ursäkt, att sprängningarna inleds dagtid och att de vars arbetsplatser blir märkbart påverkade får möjlighet att antingen jobba hemifrån, eller - i de fall då det är olämpligt - erbjuds ersättningslokaler.