Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Aleksandra Boscanin: Kvoterade festivaler – om staten får bestämma

Är du festivalarrangör? Vill du utöka din budget? Fram till den 24 oktober kan du söka skattemedel för att utveckla jämställdheten på din festival. Kruxet är att du ska vilja kvotera in kvinnor.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Är du festivalarrangör? Vill du utöka din budget? Fram till den 24 oktober kan du söka skattemedel för att utveckla jämställdheten på din festival. Kruxet är att du ska vilja kvotera in kvinnor. Bakom upplägget ligger Statens musikverk.

Deras uppgift är bland annat att ”främja varierat musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet” och att ”dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv”.
I förordningen med instruktioner för Statens musikverk står att läsa: “Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.” 

Detta låter fint. Men vad exakt innebär det egentligen att ”integrera ett jämställdhetsperspektiv”? Det kan betyda lite vad som helst, vilket gör att det blir problematiskt som direktiv. Det tenderar att resultera i att fokus ligger på sådant som syns i statistiken, för att kunna visa att man lever upp till sitt uppdrag. I detta fall att främja det man anser vara ”rätt” könsfördelning. 

Det är problematiskt; dels för att det cementerar en felaktig bild av att jämställdhet skulle vara synonymt med lika utfall, dels för att det de facto motverkar jämställdhet. Målet måste vara att kvinnor och män ska kunna konkurrera på lika villkor, inte att kraven på kvinnor ska vara lägre. För faktum är att festivaler bokar de artister som publiken vill se. De kvinnliga artister som uppfyller publikens preferenser kommer med största sannolikhet bokas även om arrangören inte skulle få några statliga bidrag för det.

Efter den senaste tidens debatt om politisering av kulturen hade man kunna tro att det detta skulle vara miljöpartistisk politik. Det måste man delvis säga att det är, kulturminister Alice Bah Kuhnke har inte gjort något för att ändra på detta. Men det var dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) som undertecknade instruktionerna för Musikverket i december 2010. Kanske är det därför det är tämligen tyst från borgerliga politiker när museernas politisering nu debatteras vilt.

Om man verkligen vill ha "jämställda" festivaler är det bättre att se till att kvinnor vågar besöka dem och känner sig trygga. Antalet anmälningar om sexuella ofredanden på sommarens festivaler visar tydligt att så inte är fallet. Att öka antalet kvinnor på scen kan se fint ut på pappret, men jämställdhet är mer än bara polerad yta.