Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Jenny Sonesson: Krisinformation om farligt vatten får inte stoppas

Vattenläckan i Göteborg har avslöjat en allvarlig brist gällande Sveriges krisberedskap. Kommunen ville skicka ut mass-sms med varning om att koka vatten när olyckan skedde. Detta stoppades på nationell nivå.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Efter syre är vätskan människans mest grundläggande behov. När inget vatten behagar rinna ur kranen eller det plötsligt är otjänligt blir vi irriterade. Samtidigt är det en nyttig påminnelse om vår sårbarhet. 

I tisdags kväll meddelade Göteborgs stad att det kommunala dricksvattnet i Bergsjön, Eriksbo, Gunnilse och Bergum kan vara förorenat och bör kokas före förtäring, tandborstning eller matlagning. Orsaken är en läcka på en stor dricksvattenledning. Det är tur att läckan inte var mer omfattande. För incidenten har avslöjat en allvarlig brist gällande Sveriges krisberedskap. Göteborgs kommun låg i startgroparna för att skicka ut mass-sms med en varning om att koka vattnet redan när olyckan skedde. Detta stoppades på nationell nivå. 

Sedan den 1 juli i år kan myndigheter tack vare positioneringsteknik sända sms till alla mobiltelefoner som är registrerade i ett geografiskt område. Problemet är att tekniken binds till VMA, viktigt meddelande till allmänheten, som måste gå ut i riksradio. Att vatten kan vara förorenat i rikets andra stad bedömdes inte vara tillräckligt angeläget för att Sveriges Radio skulle avbryta sina sändningar. Därför hindrades Göteborgs kommun att använda positionerings-sms för att informera drabbade. Det är absurt. Tekniken måste självklart kunna användas lokalt och regionalt. Exempelvis skulle en extrasändningen kunna gå ut i lokalradion. Det är uppenbart att MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är ansvarig för VMA, behöver förändra systemet. 

Dricksvattnet utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Det är ett kommunalt ansvar, men också ett nationellt intresse. Fler borde intressera sig för denna komplexa fråga. Förra året presenterade den statliga Dricksvattenutredningen sitt slutbetänkandet (SOU 2016:32). Utredningen betonar att samhällets krisberedskap måste stärkas för att säkra en trygg dricksvattenförsörjning. 

Det är inte bara olyckor som kan hota dricksvattnet utan även sabotage och terrorism. Smittsamma sjukdomar och gift kan spridas via vatten. Utredningen varnar för att den digitalisering som skett avseende övervakning och styrning ger fördelar men också innebär stora risker för dricksvattenförsörjningen. Operatörer kan i dag övervaka och fjärrstyra pumpar och nät från en enda central arbetsplats. Det är inte alltid en skyddad driftcentral, utan en bärbar dator. En dator som är sårbar för intrång. 

För att hjälpa kommuner under kriser har Livsmedelsverket bildat en nationell vattenkatastrofgrupp, VAKA. Den består av dricksvattenproducenter, miljökontor, räddningstjänst och analysexperter. Det finns nationella lager med utrustning för nödvattenförsörjning på sex platser i landet. Det är utmärkt, men om lokalbefolkningen ändå inte blixtsnabbt via mass-sms och lokalradio får information om att dricksvattnet är hälsovådligt kan det gå illa fort. Därför måste positioneringsteknik för mobiltelefoner och VMA omgående anpassas så att de kan användas för avgränsad krishantering inom kommuner och regioner.