Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kajsa Dovstad: Klart att invandring skapar corona-klyftor

Invandrare har drabbats extra hårt av coronaviruset. Riktade kompensatoriska åtgärder är dock att föredra framför omfattande inskränkningar för alla

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

Invandrare sticker ut i vårens dödstal. Mest uppseendeväckande är överdödligheten bland medelålders migranter från Somalia, Syrien och Irak - hela 220 procent. Jämförelsevis ses ingen överdödlighet i samma åldersgrupp födda i Sverige och övriga västvärlden, enligt en studie från bland annat Göteborgs universitet (Läkartidningen 29/6).

Resultaten bekräftar tidigare observationer och liknande skillnader ses över hela västvärlden. Det är tyvärr inte särskilt konstigt. Mycket tyder på att invandrare har sämre hälsa; mer fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar än befolkningen än genomsnittet, vilket gör en sämre rustad att klara en allvarlig virussjukdom. Dessutom sprids corona lättare i trånga lägenheter, samt där många i området arbetar inom serviceyrken.

Myndigheterna borde göra mycket mer. Information når inte ut tillräckligt snabbt. I början för att den bara fanns på svenska, men även översatta varianter kan vara svåra att ta till sig för den med låg läskunnighet. Smittspårning och isolering har fungerat väl i andra länder, och skulle vara ett sätt att skydda riskgrupper.

Munskydd till vård- omsorgspersonal och tillräckligt med visir till vårdbiträden – vilket också skyddar äldre – kan bromsa smittan. Förväntas folk gå till jobbet under brinnande pandemi borde myndigheter tillhandahålla åtminstone ett minimum av skyddsutrustning. Bättre med en extra insats än att avsaknad av någon står oss dyrt.

Dessa kompensatoriska åtgärder är dock något annat än rejäla inskränkningar för alla. Visserligen skulle spridningen minska om smittan trycktes tillbaka på samhällsnivå. Men lockdown-linjen har stora nackdelar; andra ohälsotal riskerar att öka, viktiga samhällsfunktioner sätts på paus, och tvångs-karantän på befolkningsnivå är principiellt tveksamt.

Det är skrämmande hur coronaviruset fått liberala opinionsbildare att lättvindigt åsidosätta grundläggande demokratiska rättigheter. Plötsligt tycks inte rörelsefrihet eller mötesfrihet vara så viktigt. Här finns ett egendomligt tunnelseende. Nedpressad smittspridning är knappast ett allenarådande mål vid andra infektioner. Folk får röra sig fritt i influensatider och resa kors och tvärs över världen och komma hem med multiresistenta bakterier. Ingen seriös debattör har hittills förespråkat långtgående inskränkningar, trots att liv kan räddas.

Corona drabbar hårt, och orättvist. Sverige har underskattat vilka hälsoklyftor hög utomeuropeisk invandring innebär. I dag är en av fem svenskar födda utomlands, många från avlägsna länder och kulturer. Myndigheterna måste anpassa kartan efter verkligheten, och i större utsträckning möjliggöra hälsosamma livsval. Tyvärr lär inte ens den bästa folkhälsopolitik kunna utradera alla skillnader.