Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Aleksandra Boscanin: Kaos i välfärden väntar

Om Ilmar Reepalus förslag blir verklighet väntar kaos i välfärden.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Sveriges befolkning kommer att öka rejält de kommande åren. Redan i dag råder problem inom välfärden, med långa vårdköer och rekryteringsproblem. Befolkningstillväxten kommer ytterligare att öka trycket.

Arbetsgivarorganisationen Almega släppte under onsdagen en rapport där de går igenom hur kraven på landstingens och kommunernas välfärdskapacitet kan komma att öka med hänsyn till befolkningstillväxten och förutsatt att Välfärdsutredningens förslag om vinstbegränsning – som i praktiken skulle innebära ett vinsttak – blir verklighet. 

Om man gör antagandet att länen kommer att få en lika stor andel av befolkningsökningen som de fick under åren 2010-2016 innebära det att Västra Götalands befolkning kommer öka med 71 782 personer mellan perioden 2016 och 2020.

Detta skulle skapa behov av nästan 4 000 nya förskoleplatser i Västra Götaland. Om de privata utövarnas aktivitet därtill skulle halveras (vilket är lågt räknat då PWC bedömt att 80 procent av företagen hotas av Välfärdsutredningen) skulle behovet av antalet nya förskoleplatser uppgå till 9 659 fram till år 2020.

Vidare ökar behovet av antalet nya grundskoleplatser i länet med nästan 15 000 om man bara ser till demografin. Om hälften av platserna hos privata aktörer skulle försvinna blir siffran i stället 25 448.

I gymnasieskolan ger befolkningsökningen behov av drygt 4 800 nya platser. Skulle de privata utövarna halvera sin aktivitet blir siffran i stället 11 579. 

Totalt blir det 46 686 skolplatser som kommunerna i Västra Götaland ska få fram om vinstbegränsningsförslaget går igenom. Det blir många anläggningar som kommunerna ska investera i och många lärare som ska rekryteras. Frågan är om man har beredskap för ett sådant scenario?

Tittar man även på vården så skulle antalet läkarbesök i landstingens regi öka med 30 procent om de privata utövarnas aktivitet halverades. Antalet besök hos annan vårdpersonal skulle öka med 27 procent.

Om regeringen avser att fortsätta driva frågan om vinsttak bör den även kunna ge svar på hur kommunerna och landstingen rent praktiskt ska hantera det ökade trycket på välfärden, utan att kvaliteten ytterligare försämras. Som det ser ut nu skulle förslaget mest leda till kaos.