Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Hjörne: Journalistik med hjärta och hjärna – här!

Det är vår övertygelse att den trovärdiga, högkvalitativa, lokala journalistiken har en framtid.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I onsdags kunde vi på Stampen berätta att de sista pusselbitarna för att rädda Stampen ur koncernens  ekonomiska problem var på plats. 
Så här skrev vi i pressmeddelandet:

" Efter framgångsrikt avlutad rekonstruktion och långsiktig överenskommelse med bankerna slutför nu Stampen även den tidigare aviserade nyemissionen. Genom den blir bland annat Göteborgsbaserade Ernström & Co, Stena Finans och Provobis Holding nya delägare i Stampen AB.
 Därutöver investerar även Styviken Invest (Björn Savén), Jack Forsgren genom bolag liksom Lennart Hörling och Peter Hjörne genom ett gemensamt bolag. Nyemissionen har undertecknats av samtliga parter. Nyemissionen ger ett kapitaltillskott om 81 mkr som tillsammans ger deltagarna en ägarandel om 40 procent."

Det var en stor och viktig dag för oss alla på Stampen. Vi kunde glädjas åt att ha lyckats med vad vi föresatt oss – att rädda 3 000 jobb, i grunden sunda verksamheter och den lokala journalistiken i Västsverige. Det har varit en oerhört tuff resa för många. 

När vi den 23 maj i år ansökte om rekonstruktion för Stampen och dess bolag visste vi att det skulle vara en smärtsam process, något man bara ger sig in i sedan alla andra vägar prövats och stängts. Så var det för Stampen i våras. Det stod då klart för oss att vi inte skulle kunna möta våra åtaganden och att våra skulder var för stora.

Bakgrunden är vid det här laget känd: Vi på Stampen insåg tidigt att digitaliseringen och nätet skulle skapa en allt tuffare konkurrens. Vi var övertygade om att GP och Bohusläningen, som då var koncernens enda tidningar, skulle få svårt att klara sig ensamma. Därför bestämde vi oss för en förvärvsstrategi.

Tanken med att förvärva andra tidningar och tryckerier var att lägga samman de olika enheterna och skapa samordningsvinster i framför allt de industriella delarna: tryck, distribution och administration. Besparingarna skulle göra att vi bättre skulle kunna värna journalistiken. I konkurrens med 18 andra investerare förvärvade vi Centertidningar 2005. 

Vår strategi fungerade väl fram till 2012 då strukturomvandlingen och digitaliseringen accelererade på ett sätt som jag tror att få hade förutsett. 
Stampens tidningar tappade en miljard i annonsintäkter. Vinsterna föll mycket kraftigt och därmed kunde vi inte hantera skulderna. Som ytterligare påbröd kom den så kallade tryckerimomsdomen som innebar att vi precis som alla andra tryckeriföretag skulle betala tillbaka moms, i vårt fall i storleksordningen en halv miljard. 

Med facit i hand kunde vi alltså konstatera att strategin inte fungerade hela vägen. Som huvudägare och styrelseledamot hade jag givetvis ett ansvar för de beslut jag var med att fatta. Därför bestämde jag mig 2014 för att bli styrelseordförande och för att tillsammans med en ny styrelse och en ny företagsledning, med Martin Alsander i spetsen, göra mitt yttersta för att lösa de stora problem vi hade.

Under två år fram till rekonstruktionsbeslutet rationaliserades och effektiviserades koncernen, ett 20-tal bolag såldes, Stampen amorterade över 600 miljoner på bankskulden samtidigt som vi lyckats utveckla många digitala verksamheter. Men det räckte alltså inte. Rekonstruktionsansökan blev nödvändig.

I mitten av november hade rekonstruktionen lyckats, mycket tack vare hängivna insatser från våra medarbetare men också på grund av det starka stöd vi har fått från läsare, kunder, samarbetspartners och leverantörer. För det är vi djupt tacksamma!

När rekonstruktionsfasen väl var över hade förutsättningar skapats för att träffa ett avtal med våra banker och för att kunna attrahera starka och kunniga nya investerare. Det arbetet kröntes med framgång och resultatet blev alltså synligt i veckan. 

Personligen är jag både glad och stolt över att ha kunnat bredda ägandet i Stampen. Det är ett verkligt styrkebesked. Våra nya delägare tillför nämligen inte bara kapital utan också en gedigen företagarkompetens. Och de skulle aldrig ha investerat utan grundliga analyser och om det inte trodde på Stampens framtid. Det känns som ett fint och viktigt förtroendekvitto.

Vi går således starka in i 2017, bättre rustade än många andra att möta de utmaningar som hela vår bransch står mitt i. På spel står viktiga värden. Den idéburna, lokala pressen och dess viktiga demokratiska funktioner utmanas av jättar som Google och Facebook. Men det är vår övertygelse att den trovärdiga, högkvalitativa, lokala journalistiken har en framtid. 

Vår uppgift är att erbjuda den i alla de kanaler som nu står till buds – när, var och på det sätt som våra läsare och annonsörer önskar. 

Stampens alla olika tidningar, sajter, e-tidningar och mobilsatsningar har "hjärtat och hjärnan" i Göteborg och Västsverige. Här finns vårt fokus. Vi berättar om det som sker i Västsverige, vi granskar, debatterar och driver opinion. 

Vi skildrar givetvis också Sverige och världen men vi gör det med Västsverige som utkikspunkt. Vi känner starkt för de samhällen vi verkar i. Därför är det viktigt att Stampen och dess medier är baserade i denna del av världen. 

Och därför är jag glad över att vi nu har nya delägare som delar vårt synsätt, som ser vikten av oberoende journalistik, betydelsen av ett lokalt ägt medieföretag i Västsverige och som, liksom vi, har både hjärta och hjärna här!