Integration handlar inte bara om arbete

Ökat fokus på svenska värderingar kan hjälpa nyanlända att förstå det svenska samhället och därmed lättare kunna navigera i det.

ANNONS

Den höga arbetslösheten bland utrikes födda är en fråga som ofta förekommer i integrationsdebatten. Frågan är viktig, men det finns även andra mått på integration, till exempel synen på jämställdhet.

Under sin dag i Almedalen föreslog Moderaterna en utökad samhällsorientering för nyanlända med ökat fokus på svenska värderingar (Expressen 1/7). Förutom att utöka samhällsorienteringen från dagens 60 timmar till 100 vill Moderaterna även att den ska vara obligatorisk. Den som inte deltar ska inte ha rätt till den ersättning som man annars får som asylsökande.

Det är viktiga förslag. Ökat fokus på svenska värderingar kan hjälpa nyanlända att förstå det svenska samhället och därmed lättare kunna navigera i det. Att man förstår de normer och värderingar som präglar samhället behöver inte nödvändigtvis betyda att man delar dem fullt ut. Likväl skulle ökad förståelse kunna underlätta integrationen.

ANNONS

World Values Survey – ett nätverk av forskare från hela världen som mäter värderingar – har gjort en tvådimensionell kulturkarta som illustrerar vilka värderingar människor i olika länder har: religiösa mot sekulära värderingar på ena axeln och överlevnads- mot självuttryckande värderingar på den andra.

Några av frågorna som kartan baseras på handlar om inställningen till abort respektive homosexualitet. När resultaten ska sammanställas i en karta hamnar Sverige högst upp och längst ut. Med andra ord: Sverige är det mest sekulära och det mest självuttryckande landet. Acceptansen för aborter och homosexualitet är högre än i de flesta andra länder.

Svaren på frågor som dessa säger inte allt om ett land, men en hel del. Irak är ett av de vanligaste födelseländerna för utrikes födda i Sverige. Det är även ett land där de rådande värderingarna skiljer sig mycket från i Sverige.

I World Values Survey (2010-2014) ansåg majoriteten av de tillfrågade i Irak– 69,9 procent – att homosexualitet aldrig kan rättfärdigas, jämfört med 7,5 procent av de tillfrågade i Sverige. Vidare ansåg 47,9 procent av de tillfrågade i Irak att abort aldrig kan rättfärdigas, nästan lika stor andel av de svenska respondenterna – 43,5 procent – ansåg att det alltid kan rättfärdigas.

ANNONS

När många människor från ett land med negativ inställning till exempelvis homosexualitet och abort migrerar till ett land som präglas av motsatt hållning riskerar det att skapa friktion. Men värderingar är inte statiska.

Förra året genomförde World Values Survey en annan studie där personer som migrerat till Sverige från andra länder deltog. Fokus var på personer som kommit från Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Syrien och Turkiet.

Det finns emellertid bara jämförelsedata för tre av länderna; Irak, Iran och Turkiet. Dessa tre länder skiljer sig lite åt i värderingar, men har gemensamt att de alla präglas av patriarkala värderingar snarare än frihetliga. Människor som emigrerat från dessa länder till Sverige har dock betydligt mer frihetliga värderingar än människor i hemländerna, om än inte lika frihetliga som den svenska majoritetsbefolkningens. Det visar att det sker en positiv och gradvis anpassning till svenska normer och värderingar.

Därtill har personer som kommit hit från Iran och Turkiet i regel mer sekulära värderingar än i sina hemländer. Irakiska migranter tenderar emellertid att ha mer religiösa värderingar än sina landsmän i Irak.

Man kan tycka att det inte spelar någon roll vilka normer och värderingar människor har, så länge som de följer lagen. Men det har betydelse. Genom att kriminalisera en oönskad företeelse – som tvångsäktenskap – öppnas möjligheten att straffa dem som ägnar sig åt detta. Vill man hindra att detta sker från första början behöver normer och värderingar hamna i fokus.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS