Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Meli Petersson Ellafi
Bild: Meli Petersson Ellafi

Peter Hjörne: Ingen rätt att riskera andras liv!

Kräv vaccination av dem som arbetar inom vård och omsorg - för de äldres och sköras skull.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Åldrande är inget för veklingar, sa min seniore vän, när jag frågade honom hur läget var. Och pandemin har gjort det än tuffare att vara så kallad 70-plussare. Isolering och ensamhet, sjukdom och död. Covid-19 kom att bli en grym baneman, inte minst på de särskilda boendena. Medellivslängden i Sverige har minskat mer än i jämförbara länder.

Sedan ett tag har vi levt med lättade restriktioner, sedan i onsdags inga alls. Många känner glädje och lättnad. Hoppet återvänder till verksamheter och branscher som gått på knäna. Livet börjar återvända till det normala, eller snarare till det "nya normala".

Också våra nordiska grannländer har valt att ta bort restriktionerna. Norge och Danmark gick till och med före Sverige, Finland följer efter. I andra delar av Europa har man valt en försiktigare väg - lättnader men inte totalt restriktionsstopp.

Till exempel har Frankrike behållit munskyddskraven och infört hälsopass för att komma in på kultur- och nöjesarenor och restauranger. Covidpasset beskrivs som en succé, som fått de tidigare vaccinskeptiska fransmännen att vaccinera sig. Frankrike kräver nu också att alla anställda inom vård och äldreomsorg vaccinerar sig. 3000 anställda har därför suspenderats utan lön. Italien har gått ännu längre och kräver att alla anställda på offentliga och privata arbetsplatser har covidpass.

När pandemin är över, och det är den ännu inte, så kommer vi att kunna göra bokslut och dra slutsatser om vad som var rätt och fel i olika länder. Men än är det för tidigt ty ingen vet med säkerhet hur det nyckfulla viruset kommer att uppträda, om immuniteten håller, om mutationer kräver nya vaccin och inte minst vad resultatet av de slopade restriktionerna blir.

En sak vet vi sedan länge med säkerhet. De som fått betala det högsta priset i Sverige är de äldre. Äldrevården var inte redo och agerade inte tillräckligt fort och kraftfullt! Folkhälsomyndigheten borde ha känt till hur illa det var ställt med beredskapen i hemvården och äldreomsorgen och vidtagit mått och steg därefter.

Nu är det åter de som bor på äldreboenden som är hårdast drabbade. "Många äldreboenden rapporterar om genombrottsinfektioner hos fullvaccinerade och nu visar också statistiken att andelen på äldreboenden som dör med covid-19 ökar. Över hälften av alla dödsfall med covid-19 sker nu på äldreboenden och i de fall man kunnat smittspåra härleds smittan ofta till personalen", rapporterar Emanuel Karlsten på sin blogg "Coronaveckan som gått".

Det är också anledningen till att regeringen och FHM i veckan meddelade att personer på äldreboenden, de med hemtjänst och personer som är 80 år och äldre skall få en tredje påfyllnadsdos. Men räcker det verkligen?

Sverige ligger förhållandevis väl till i vaccinationsgrad vid en Europeisk jämförelse men efter våra nordiska grannländer. Drygt tre fjärdedelar av befolkningen över 16 år är fullvaccinerad men i hemtjänsten och äldrevården ser det sämre ut.

I Stockholm är det bara drygt hälften av personalen i hemtjänsten och knappt två tredjedelar av personalen på äldreboenden som är vaccinerade. Det har föranlett det liberala sjukvårdsregionrådet i Stockholm Anna Starbrink att föreslå ändringar i smittskyddslagen som skulle göra det möjligt för arbetsgivare inom vård och omsorg att i första hand omplacera och i andra hand avskeda anställda som inte är vaccinerade.

– Jag tycker att det är orimligt att man som medarbetare i vården har rätt att kräva att få arbeta trots att man blir en risk för andra människor, sa Anna Starbrink.

En självklarhet kan tyckas! För vem ger en person rätten att utsätta en annan person för risken att bli allvarligt sjuk eller att dö, till råga på allt i den personens hem - för också äldreboenden är de boendes hem. Givetvis skall man kräva att de anställda i vård och omsorg skall vara fullvaccinerade.

- Om jag nu riktigt skall överdriva, om det nu går att överdriva det här, så tycker jag att jag varit utsatt för ett mordförsök nästan, sa 93-åriga Gerd Wetterlind, som för några veckor sedan fick sitt första hemtjänstbesök - av en anställd som visade sig vara ovaccinerad.

Känner du oro inför nästa hemtjänst besök, frågade SVT-intervjuaren

- Nej, för de åker ut direkt om de inte är vaccinerade ordentligt, svarade Gerd Wetterlind.

Men alla kan inte försvara sig lika väl som hon. Därför måste samhället försvara dem som inte förmår det själva genom att kräva att vård- och omsorgspersonal är vaccinerad.

På samma sätt, men inte lika hjärtskärande angeläget, är vaccinationspass på publika samlingsplatser och tillställningar. Det är svårt att förstå att vi i Sverige inte valde den "mellanvägen" mot normalisering. Enligt läkarvetenskapen finns de inga rimliga skäl att avstå från vaccination.

Det innebär emellertid inte att man inte har rätt att vägra vaccination. Däremot har man inte rätt utsätta andra för smitta och risk. De ovaccinerade bör också betänka att det är tack vara alla dem som vaccinerat sig som vi alla åter kan gå på teater och konserter och äta på restaurang, fylla idrottsarenorna, gå till arbetsplatserna.

Utan dem som vaccinerat sig hade mängder av människor i olika branscher stått utan arbete, fler företag hade gått i konkurs, sjukvården hade gått på knäna, kulturen hade fortsatt sin Golgatavandring, människor hade blivit svårt sjuka, många hade dött. Så kräv vaccination av dem som arbetar inom vård och omsorg - för de äldres och sköras skull. Och överväg vaccinationspass, särskilt om utvecklingen går åt fel håll - för vår allas skull!

Förtydligande: Den redovisade siffran om vaccintäckning gäller invånare över 16 år, vilket inte framkom i en tidigare version av texten.