Individanpassad vård hotas

Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling vid depression och ångest hotar den individanpassade vården.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

I Sverige betalar vi några av världens högsta skatter. För detta förväntar vi oss bland annat att få vård om vi blir sjuka. Långt ifrån alla har råd att betala ur egen ficka och det ska inte heller behövas med tanke på det skattetryck vi har. Men för patienter som lider av depression och ångest riskerar betalningsförmåga att bli avgörande för tillgången till adekvat vård.

Socialstyrelsen har föreslagit nya riktlinjer för behandling av depression och ångest. För den som är svårt deprimerad ska endast biologisk behandling som psykofarmaka och elbehandling bli de alternativ som erbjuds. Det vill säga: ingen terapi.

ANNONS

För den som lider av lindrig till medelsvår depression blir alternativen antidepressiv medicin och kognitiv beteendeterapi (KBT). Psykodynamisk terapi (PDT) ska endast erbjudas i undantagsfall.

Två forskare och en terapeut som varit involverade i arbetet med att ta fram nya riktlinjer kallar dessa för ett "haveri” (SvD 16/2). De menar att arbetsgruppen har präglats av partiskhet för KBT. Riktlinjerna har även fått hård kritik av 17 nordiska forskare som menar att det inte finns stöd i forskningen för att KBT skulle vara bättre än PDT: ”Man kan jämföra med läkemedelsbehandling där det vore besynnerligt om man lade ner arbete på att prioritera mellan mediciner som är i princip likvärdiga.” (DN 14/1)

Att förslaget avviker från aktuell forskning blir även tydligt när man tittar på andra länders nationella riktlinjer: i Danmark, Finland och Tyskland förnyades dessa nyligen (2015 respektive 2016). Samtliga ovanstående länder har, i huvudsak, överensstämmande riktlinjer; KBT, PDT och IPT rekommenderas i lika hög grad. De riktlinjer som den svenska Socialstyrelsen föreslagit avviker alltså från jämförbara länders.

De nya riktlinjerna skulle missgynna de patienter som behöver annan behandling än KBT eller medicinering. För tydlighetens skull: kritiken riktar sig inte mot vare sig KBT eller psykofarmaka som sådan. Det vore emellertid allvarligt om dessa blir de enda alternativ som erbjuds.

ANNONS

Depression och ångest är komplexa fenomen. Samma diagnos kan innebära olika symptom och alla hjälps inte av KBT. De forskare som kritiserar förslaget på DN framhåller att forskningen visar att patienter som är skeptiska till en viss behandlingsmetod uppnår sämre resultat om de endast erbjuds denna metod. Därtill vore det allvarligt om den som inte hjälps av KBT måste sätta sin tilltro till enbart psykofarmaka som har en rad biverkningar. Dessa varierar beroende på läkemedel men kroppsviktsförändringar, nedsatt sexuellt intresse och ökad trötthet tenderar att vara vanliga biverkningar för flera.

Att den som är sjuk ska bli erbjuden en individanpassad behandling borde vara självklart. Psykvården ska inte vara ett undantag.

ANNONS