Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Peter Hjörne: I öster ligger Sverige men västerut där ligger världen

Mer än hälften av myndigheterna finns i Stockholmsregionen och endast fem i Göteborg.  Huvudstadsregionen är alltså kraftigt gynnad på bekostnad av resten av landet.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Göteborg står högt i kurs i huvudstaden och hos regeringen! När staten flyttar 350 jobb från Stockholm ut i landet så drar Göteborg en verklig storvinst. Inte mindre än tolv arbetstillfällen kommer till vår stad i form av Myndigheten för kulturanalys. 

– Smått löjligt och provocerande, menar den göteborgske moderathövdingen Jonas Ransgård. Han uttalar sig därmed inte om myndigheten i sig utan om antalet jobb som Göteborg välsignas med. I stället menar han att Kemikalieinspektionen med 280 tjänster borde hamna här, liksom EU:s medicinmyndighet som skall flyttas från Storbritannien när landet nu lämnar EU. Ransgård menar att tillgången på kompetens är ett tungt vägande skäl för att verka för att dessa två myndigheter skall hamna i Göteborg.

Vad gör förresten Myndigheten för kulturanalys? I och för sig intressanta saker. Myndighetens tio utredare "har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta skall göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken", som myndigheten skriver på sin hemsida.

"Tack och välkommen hit, säger jag", skrev GP:s kulturchef Ingrid Norrman. Jag instämmer. Något är bättre än inget! Men om man som Stefan Lövfen vill "bygga legitimitet för statens gärning" räcker inte några få arbetstillfällen på en pyttemyndighet.

Statsministern talar om en "dålig" stockholmsfixering och civilminister Ardalan Shekarabi, som tillsammans med Stefan Löfven presenterade utlokaliseringarna, sa att arbetet kommer att fortsätta. Gott så men det behövs väsentligen större tag än de 500 jobb som regeringen hittills bestämt sig för att flytta. 

Enligt regeringskansliet finns det cirka 350 statliga myndigheter i Sverige. Enligt SCB:s "allmänna myndighetsregister" finns det exakt 335, varav 243 är så kallade statliga förvaltningsmyndigheter. Enligt Statskontoret fanns det vid årsskiftet 343 statliga myndigheter. Tydligen är myndigheterna så många att det är svårt att hålla reda på antalet.

Sedan år 2000 har antalet myndigheter halverats, främst genom sammanslagningar, men antalet "årsarbetare" har under samma period ökat med cirka tio procent till 220 000. Mer än hälften av myndigheterna finns i Stockholmsregionen och endast fem i Göteborg. Huvudstadsregionen är alltså kraftigt gynnad på bekostnad av resten av landet.

Man skall givetvis inte driva fördelningsperspektivet in absurdum. De flesta länder har en huvudstad med regering och parlament. Där finns de utländska beskickningarna och det är naturligt, rimligt och effektivt att många huvudkontor och mycket statlig verksamhet koncentreras dit. Men det finns också mycket starka argument för att motverka koncentrationen.

Stockholmsregionen är i många avseenden överhettad vilket leder till höga kostnader och flaskhalsar. Det ofta använda argumentet att utlokaliseringar skapar kompetensbrist stämmer inte på Göteborgs- och Öresundsmarknaderna. Båda dessa regioner har sammanhängande arbetsmarknader på över en miljon människor. Och få, inte ens hon själv, bekänner väl sig till Anna Kinberg Batras ungdomspåstående om att "stockholmare är smartare än lantisar". 

Fler stora myndigheter i Malmö- och Göteborgsregionerna skulle bidra till tillväxten där och inte bara i Stockholm. Dessutom skulle en stark närvaro på andra håll i landet bidra till den demokratiska förankringen. Som Stefan Löfven själv hävdar: utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet och tilltro till staten.

Tilltron till staten beror emellertid inte bara på var statlig verksamhet bedrivs utan kanske i ännu högre grad på vilken verksamhet som bedrivs och hur väl den utförs. Framgent måste vi avsätta mycket mer resurser till integration, vård, omsorg, utbildning, infrastruktur och inre och yttre säkerhet. Det låter sig inte göras genom att höja Sveriges redan höga skattetryck utan besparingar och prioriteringar måste till. 

Inte heller Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon hade något i godispåsen för Västsverige när hon och infrastrukturministern Tomas Eneroth presenterade hur regeringens beslutade 622 miljarder i infrastruktursatsningar skall användas. Mest uppmärksamhet fick förslaget att snabbtågen inte skall vara så snabba. Men viktigast, och illa, för Västsverige var att förbättringarna av järnvägen mellan Göteborg och Borås skjuts bortom 2029, minst tio år senare än vad som tidigare planerats. Inte heller fanns några pengar till fördjupning av Göteborgs hamn. I stort sett inga pengar till Västsverige men fyrspårsbana mellan huvudstaden och Uppsala! 

Göteborg och Västsverige växer och frodas ekonomiskt. Det är viktigt för oss som bor och verkar här men också för Sverige som helhet. Vår region är Nordens industriella centrum och Göteborgs hamn är Sveriges export- och importport mot världen. "I öster ligger Sverige men västerut där ligger världen", som Evert Taube uttryckte det i "Västlig Horisont".

Regeringen borde satsa mer på Göteborg. Vad som är bra för Göteborg är faktiskt också bra för hela Sverige och för Stockholm. Mycket har vi åstadkommit själva men det skadar inte med både förståelse och hjälp från statsmakterna.