Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Albert Andersson stänger i Saluhallen . Bild: Anna Svanberg

Adam Cwejman: Hur räddar man Göteborgs innerstad?

Göteborgs innerstad har problem med dålig trafik, vikande underlag för handeln och allt större konkurrens från E-handel och köpcenter. Något behöver göras.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Handeln och affärerna i en stad dör inte över en natt. Likt en uthållig men ändå känslig biotop försvagas centrumhandeln genom hundra nålstick. Var och ett tröttar ut och minskar underlaget för affärer, som på grund av höga hyror behöver stora flöden av människor, för att gå runt.

Göteborgs detaljhandel har problem. I veckan skrev Arash Chark, ordförande för Stora Saluhallen, om situationen(27/1). Enligt Chark minskar antalet kunder eftersom tillgängligheten har blivit sämre och sämre. ”Stadens enorma byggprojekt slår stenhårt mot våra verksamheter, där bygget av Västlänken står i centrum och skapar stora problem under många år framåt”, skriver han.

Det här är en del av problemet. Om man konstant tar bort parkeringsplatser och parallellt sätter igång flera stora byggprojekt, varav vissa på sikt gör väldigt lite för att förbättra kundunderlaget så frestas tålamodet hos centrumhandlarna.

Vissa överväger att flytta ut ur staden helt. Andra kanske viker sig för utmaningen som E-handeln utgör och slutar med fysiska butiker. Resultatet blir en sämre stad med färre arbetsplatser.

Det finns också en annan komponent i den här ekvationen som Chark inte tar upp. I en debattartikel någon dag senare, författad av tre samordnare för Yimby Göteborg, kan man läsa att även om det planeras bostäder i centrala Göteborg så hyvlas antalet konstant ned (29/1).

De två debattartiklarna handlar inte om samma sak, men utgör två viktiga beståndsdelar i det olösta pusslet som Göteborgs stadsplanering utgör: Så länge Göteborg expanderar i utkanten och inte från stadskärnan och ut kommer centrumhandeln att vara känslig för störningar i trafiken samt stora byggprojekt som drar ut på tiden (Vasabron som det främsta exemplet).

Om det görs snudd på omöjligt att smidigt ta sig fram i centrala Göteborg väljer många helt enkelt att runda stadskärnan. Man undviker den, och därmed handeln. Om underlaget för handeln viker och begränsas till de närboende så får handeln problem. Göteborg är en stor stad med en växande befolkning. Men många göteborgare, nya som gamla, bor inte i stadskärnan.

Därför sprids handeln ut till varuhus, nära ringlederna eller de stora motorvägarna, som de i Bäckebol och Sisjön. Gratisparkeringar, låga priser och stort utbud slår dålig tillgänglighet och högre priser. Hur ska centrumhandlarna klara sig i den mördande konkurrensen som späs på av byggkaoset?

Det går då inte att enbart tvinga fram cyklism genom ännu bättre cykelbanor. Fantastiska som de är för de som bor någorlunda centralt hjälper de inte boende i utkanten av Göteborg. Inte heller Västlänken löser centrumhandelns problem. Den förenklar pendling på medeldistans och sägs avlasta kollektivtrafiken vid Drottningtorget. Men det åtgärdar inte problemets rot, vilket är flödena av människor i centrala Göteborg.

Parkeringssituationen som Arash Chark uppmärksammar kan säkert avhjälpas på något klokt sätt. Parkeringar centralt i anslutning till handeln är av avgörande betydelse om någon annan än de närboende ska kunna nyttja affärerna. Men samtidigt ska handeln i centrala Göteborg inte behöva vara beroende av en ständigt expanderande bilism.

Även om trafiksituationen har hanterats horribelt de senaste åren, vilket många som försöker ta sig in centralt med bil kan vittna om, så är det långsiktiga problemet egentligen större: Det saknas fler göteborgare som faktiskt har möjligheten att ställa bilen.

Detta går egentligen bara att lösa med förtätning i kombination med en expanderad kollektivtrafik. Dessa långsiktiga lösningar får vi tyvärr vänta på i många år.

Men det saknas inte idéer för hur framtiden kan ljusna. Den historiska stadsplaneanalys, som tagits fram på Stadsbyggnadskontoret av bland andra Lukas Memborn, hör fortfarande till de mest intressanta och långsiktigt hållbara för Göteborg framtid.

Med den skulle problemet med en gles innerstad bättre lösas. Samtidigt skulle bilismen få en mer logisk struktur. Detta utan att inkräkta på varken gångtrafiken, cyklingen eller kollektivtrafiken. Ska centrumhandeln räddas behövs något annat än hastigt indragna parkeringsplatser och förhoppningar om att Västlänken om något decennium ska öka flödena av människor centralt.