Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Peter Hjörne: Hjörne: Inte bara fakturor! Poesi också!

Arenaprojektet mitt i Göteborg handlar om ekonomi och näringspolitik men framförallt om vilken sorts stad vi vill ha, skriver Peter Hjörne.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Hockey och arenor är kanske inte vad de flesta av oss går och funderar på just nu. Det innebär emellertid inte att frågan om Scandinavium och nya arenor ligger i träda. Efter att ha genomfört en av världens största fastighetsaffärer någonsin, förvärvet av den internationella delen av köpcentrumföretaget Westfield för 210 miljarder kronor, fortsätter det franska fastighetsbolaget Unibail-Rodamco att intressera sig för Göteborg. 

Enligt nyhetsbrevet Fastighetssverige drömmer Unibail-Rodamco om att bygga ett jättelikt köpcentrum som sträcker sig från Nya Ullevi till Svenska Mässan. 
– Om staden bara vill så är jag säker på att det blir fantastiskt. Vi i Unibail tycker att det är det mest spännande projektet i hela Europa, och då har vi ändå 130 miljarder i pipen, sa bolagets Nordenchef Lars-Åke Tollemark. (Med pipen - pajpen-  avses nog de planer man arbetar med?)

Från Unibails synpunkt må det vara det mest spännande projektet i Europa men frågan är om det är det ur Göteborgs perspektiv. Visserligen kallar Lars-Åke Tollemark inte köpcentrumet för ett köpcentrum, utan för ett upplevelsecentrum eller en upplevelsedestination. 

Vid en näringslivsträff i Göteborg nyligen berättade han om tankarna - om "en mötesplats för upplevelser tillsammans". Det låter vackert! Vem vill inte ha upplevelser tillsammans? Men en spade bör kallas för en spade! Det handlar om ett jättelikt köpcentrum, låt vara kompletterat med "upplevelser". 

Mall of Scandinavia vid Friends Arena i Solna, som Unibail-Rodamco också driver, innehåller 70 procent shopping. Resten är aktiviteter som Laserdome, biografer, arkadspel, bowling, restauranger och bio. 

– Det här är unikt: att bygga någonting mitt i staden, sa Lars- Åke Tollemark för ett tag sedan i GP. Frågan är om Göteborg vill bli unikt genom att placera ett slags shopping- och spelkatedral mitt i staden, mitt i evenemangsområdet.

Dessutom har Göteborg redan ett stort och mycket framgångsrikt shoppingcentrum i Nordstan, mitt i stan - 70 000 kvadratmeter med 200 butiker och restauranger. Inte långt från Göteborgs kärna ligger dessutom Frölunda Torg  - också med 200 butiker och en totalyta på 75 000 kvadratmeter. 

Är det verkligen vettigt att addera ytterligare 80 000 kvadratmeter, när e-handeln växer på den fysiska handelns bekostnad och där Göteborgs centrumhandel har bekymmer redan som det är?

Unibail-Rodamco är uppenbarligen skickliga utvecklare av moderna köpcentra. Det finns säkert poänger med att samköra evenemangsområdet med handel, flagship stores, spel, kundservice och allt vad man avser att samla i sitt upplevelsecentrum. Givetvis ligger det inte i Unibails intresse att skapa något dåligt men de är kommersiella aktörer som talar för sin vara, inte med nödvändighet för Göteborgs bästa. 

Det skall dock stadens ledande politiker och tjänstemän göra. Kommunfullmäktige fattade, som GP berättat, för några veckor sedan beslut om att bygga nya arenor som skall ersätta Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthallar. Socialdemokraterna och Alliansen har kommit överens om planerna. Den nya arenorna och hallarna skall byggas norr om Valhallavägen, där Valhalla Idrottsplan ligger i dag. I anslutning till de nya arenorna skall ett nytt centralbad byggas. Valhalla IP:s verksamhet vill partierna flytta till Heden. 

Stadsledningskontoret har nu fått i uppgift att tillsätta en projektgrupp som skall konkretisera planerna och inte minst utreda finansieringen av projektet. Kostnaden för de nya arenorna är beräknad till mellan 3 och 3,8 miljarder kronor. Till det kommer kostnader för infrastruktur och ett nytt stadsbad, bara det är beräknat till 1 miljard. Stadsledningskontoret räknar med så kallade exploateringsintäkter på 1,7 till 2,3 miljarder. 

Hur skall de intäkterna skapas? Och resten som saknas? Avser man att låt till exempel Unibail-Rodamco bygga sitt gigantiska shoppingcenter? Bland annat följande är sagt: 
I GP sa Moderatledaren Jonas Ransgård att så kallad upplevelsebaserad handel ger ett flöde och liv i området. Han håller öppet huruvida kommunen själv eller någon annan skall utveckla markområdet.

S-ledaren Ann-Sofi Hermannson understryker att området skall präglas av liv och rörelse i linje med göteborgarnas önskemål.

Givetvis är liv och rörelse bra i sig men inte om det är liktydigt med ett shoppingpalats.
Vidare: I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande från december förra året står det att "tomterna där i dagsläget Valhallabadet, sporthallar och Scandinavium är beläget utvecklas med ett evenemangsstödjande kommersiellt innehåll". Vad betyder det? Köpcentrum?

Och i Utvecklingsplan för evenemangsområdet heter det i kapitel 8:
"Projektet har kontaktats av intressenter med ambitionen att skapa upplevelsebaserad handel i storleksordningen 80 000 kvadratmeter." Och "Intressenternas utvecklingsförslag pekar på att evenemangsområdet lämpar sig antingen för handel i stor skala (mer än 80 000 kvadratmeter) eller i en mindre skala (mindre än 20 000 kvadratmeter)." Man skriver också att upplevelsebaserad handel "kan tillföra området avsevärda kvaliteter".

Plats för Göteborg är ett annat förslag som är framtaget av ett konsortium av byggbolag som Wallenstam, Balder, Skanska och Platzer samt arkitektkontoren White, Semrén & Månsson och Wingårdhs.

Precis som Unibail är de kommersiella aktörer med en egen dagordning. De förespråkar en placering av arenorna söder om Valhallagatan. Deras förslag innehåller handel på 20 000 kvadratmeter, hotell, kontor och väsentligen fler bostäder än stadens förslag. De menar att en levande stadsdel skulle kunna skapas längs Mölndalsån.

Placeringen av arenorna och badet i nära anslutning till Svenska Mässan ger uppenbara fördelar vad gäller logistik, infrastruktur och samutnyttjande. Nackdelen är att det skulle ta avsevärt längre tid att genomföra än byggnation norr om Valhallagatan.

Konsortiet föreslår också en ekonomisk modell som innebär att de bygger arenaområdet, hallar, arenor, bad, idrottsplats och infrastruktur till en kostnad av fem miljarder kronor och överlåter det till Göteborgs stad. I gengäld får Plats för Göteborg 500 000 kvadratmeter byggrätter till ett värde av 5 miljarder. Där utvecklas handel, kontor, hotell och bostäder. Också de lovar områden med liv och rörelse!

Göteborg har valt väg vad gäller placeringen av arenorna. Det är bra att frågan om nya arenor rör sig framåt. Göteborg ligger redan långt efter Stockholm och Malmö. Nu gäller fort men inte fel! Och samtidigt att man inte biter sig fast i en lösning om det visar sig att det finns bättre alternativ.

Den fortsatta utredningen "i samarbete med övriga relevanta aktörer" beräknas ta åtminstone ett år. Det är viktigt att utredning, process och förslag är synliga för göteborgarna. Utan att raljera finns det väl ett och annat att lära om information och tydlighet i ett annat jättelikt projekt i vår stad! 

Arenabyggena och hela evenemangsområdet är världens chans för Göteborg att göra något riktigt spännande, nytänkande och modernt som förflyttar vår stad rejält framåt i konkurrensen med andra städer.

Något som är miljövänligt i alla avseenden. Något som inte blir helt dominerat av kommersiella aktiviteter utan där också mjuka värden, kultur, småskalighet och unga människors aktiviteter har en självklar plats. 

Givetvis handlar arenaprojektet om ekonomi, bärkraft och rationalitet. Men det handlar också om vilken sorts stad Göteborg vill vara? Vill vi fortsatt berätta för omvärlden att " i Göteborg skrivs ingen poesi, här skrivs blott fakturor". Eller ger vi poesin - i överförd bemärkelse - en chans?