Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Hjörne Bild Stefan Berg Bild: Stefan Berg
Peter Hjörne Bild Stefan Berg Bild: Stefan Berg

Peter Hjörne: Häng med i utvecklingen!

Det är klart att alla fordon måste regleras på något vis i lag. Med det sagt så ska vi inte vara rädda för teknologiska framsteg som elsparkcykeln.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Det som inte tål att skrattas åt är inte värt att ta på allvar. Nåja, det finns givetvis och sorgligt nog mycket som det bara inte går att skratta åt, bara gråta över. Men den egna personen måste man alltid kunna flina åt, inte ta så högtidligt. Som ordspråket lyder: "All verklig humor börjar där man inte längre tar sig själv på fullt allvar."

Donald Trump har således inte gjort sig känd som någon större humorist. Det är svårt att föreställa sig den amerikanske presidenten virvla iväg ett självironiskt Tweet eller skratta åt sig själv. Vore den amerikanske presidenten inte så obehaglig så vore han i själva verket bara skrattretande

Över huvud taget är humor, skrattspegeln och satiren en verksam medicin mot dumhet, dryghet och pompositet. Charlie Chaplin vågade sig till och med på att driva med ondskans furste Adolf Hitler i filmen Diktatorn.

Att ge sig på att försöka dissekera eller analysera humorns väsen är egentligen humorns raka motsats. Men man kan nog utan risk konstatera att humorn gör tillvaron lite lättare. Den kan ge en annan vinkel, som hjälper oss att se frågor och problem från flera håll.

Humor kan ge det till synes stora eller oöverstigliga en rimligare dimension. Humorn hjälper också till att ge rätt proportioner åt människor, inte minst de självtillräckliga och överförträffliga.  Humorn gör rätt och slätt livet lite roligare.

Det gör också Grönköpings Veckoblad! Världen och dess vedermödor får rimligare proportioner i den grönköpingska skrattspegeln.

I det nummer som var "högaktuellt till mitten av oktober" kunde man sålunda få reda på att Mr. Trump inte får köpa Grönköping.

"Det har nu framkommit att den amerikanske presidenten, hr Mr D. Trump egentligen inte ville köpa Grönland utan Grönköping, som han betraktar sig som nära befryndad med både känslomässigt och intellektuellt. Förväxlingen berodde på namnlikheten i förening med bristen på kartböcker i Vita Huset", uppger Grönköpings Veckoblad (GV).

Tidningen citerar Donald Trump:

"Jag har en längre tid studerat Grönköpings sätt att se på världsproblemen och funnit, att de många liknar mitt sätt att ta sig an dessa...Flera av mina uttalanden har i många stycken inspirerats av dem som understundom fällts i Grönköping, skriver hr. pres. T i ett s k twitterinlägg (nätsnack)."

Hr. Stadsrådet Joel Eriksson (S) avvisar i skarpa ordalag framstöten medan Hr sparbanksdirektören J. Vedbom kan tänka sig att byta Mörtholmen i Bergska sjön mot Manhattan, för att där kunna etablera ett "filialkontor".

I samma nummer får vi också veta att kommunen utlyst båtskam eftersom ångbåtskapten Gerhard Göransson vägrar byta ut ångmaskinerna i ångsluparna mot segel. Rederiet har emellertid meddelat att man "i hållbarhetens namn överväger att byta drivmedel från dagens stenkol till den mera miljövänliga blomkålen".

Grönköping vore väl inte Grönköping om man inte också, likt Göteborg, låg långt framme vad gäller mobilitet. Det har dock, precis som i Göteborg, ställt till vissa problem:

"Självgående skor skapa stadskaos" löd rubriken:

Det handlar om Hr. finskomkare H. Browalls geniala självgående skor.  Dessa har av hr ynglingen E. Björnberg inhandlats för uthyrning, vilket skapat kaos och nästan vållat olyckor.

Emanuel Björnberg köpte ett femtiotal par av skorna "och s.a.s digitaliserade desamma...och via en av honom tillhandahållen s.k. app (datagrej) skulle man kunna hyra skorna, varhelst man åträffade ett par dylika och likaledes lämna dem varsomhelst, å trottoaren, i en blomsterabatt etc."

Följden har blivit att de självgående skorna kommit att bli hinder för gångtrafikanterna. Således "kolliderade stadens vördade äldsta, frkn Sophie Liljedotter, hart när med ett par kvarlämnade skor i Ö. Tvärgränd, när hon kom körande i sin rullstol".

Hr polis Paulus Bergström säger sig vara maktlös.

Situationen liknar alltså den i Göteborg där elsparkcyklarna "nu ligger utspridda över hela staden".

I städer världen över har cyklarna gjort succé bland unga och mängder av företag har etablerats och riskkapitalet strömmar in. Överallt rasar debatten för och emot. Många är oerhört upprörda. Elsparkcyklarna ligger överallt och utgör därmed en risk för gående, de körs för fort på trottoarerna, förarna iakttar inte trafikreglerna och cyklarna körs av barn.

Dessutom har elsparkcyklarna kritiserats för att inte vara så miljövänliga eftersom deras livslängd kan vara så kort som några månader och dessutom ofta ersätter den klimatvänligare cykeln. Elsparkcyklarna retar till och med upp somliga på grund av förarnas raka och arroganta kroppshållning. Det saknas regelverk, hjälmkrav förs fram och de första allvarliga olyckorna har rapporterats.

Transportstyrelsen har nu fått i uppdrag att se över regelverket för elsparkcyklar. Det är bra. Det behövs både regelverk, sanktioner mot överträdelser och bättre trafikvett. För det är givetvis helt oacceptabelt med nonchalansen, som många visar mot andra trafikanter. Och obegripligt hur man kan anse att det är en rättighet att släppa "sparken" var som helst, liggandes i vägen för alla.

Men: Alldeles självklart är elsparkcykeln ett smidigt, enkelt och roligt sätt att ta sig fram kortare sträckor i staden. Nya transporlösningar och olika sorters eldrivna fordon kommer att dyka upp, varken vi vill eller inte. Delningstjänster, mikromobilitet och självkörande fordon kommer att vara givna i städerna i framtiden.

Så hr IT-ynglingen Emanuel Björnberg i Grönköping har rätt när han "uppmanar alla grönköpingsbor att hänga med i utvecklingen!"