Fyller en funktion.
Fyller en funktion. Bild: Martina Holmberg / TT

Håkan Boström: Goda skäl att slå vakt om Systembolaget

Om beslutet att tillåta ”gårdsförsäljning” skulle hota Systembolagets monopol bör det dras tillbaka. Svensk polis och sjukvård behöver använda sina resurser till annat än fler alkoholrelaterade problem.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

I veckan gjorde regeringen ett stort nummer av att man kommer tillåta ”gårdsförsäljning” av vin, sprit och öl. Frågan har stötts och blötts i flera år. Ändå var ingen riktigt nöjd med beskedet. De som vill släppa alkoholen fri tyckte att restriktionerna var för många – försäljningen ska kopplas till ett studiebesök och ska bara tillåten för småskaliga producenter. Tanken är att verksamheten ska vara en del av besöksnäringen, inte detaljhandeln. Systembolagets monopol på försäljning av starkdrycker ska bevaras.

I slutänden lär det bli EU som avgör den saken. Gårdsförsäljning är egentligen ett missvisande ord eftersom det för tankarna till lantlig idyll. Men väldigt många av det stora antalet nya mikrobryggerier ligger i städerna, speciellt de mindre producenter som berörs av förslaget.

ANNONS

Förutsatt att regeringens reform blir att fungera som det är tänkt – som ett event jämförbart med förbokade öl- och whiskyprovningar finns det inte särskilt mycket att invända mot reformen i sig. Det är bra för bryggarna, men egentligen en fråga i marginalen. Det som är av betydelse är att reformen skulle kunna hota Systembolagets monopol om EU-domstolen bedömer att den missgynnar utländska producenter.

Systembolaget är nagel i ögat på de stora matvarukedjorna, som gärna skulle vilja sälja alkoholhaltiga drycker precis som på kontinenten. Men Systembolaget har ett grundmurat stöd hos svenska folket. Enligt SOM-institutets siffror från 2022 har en klar majoritet av svenskarna förtroende för bolaget. Endast 28 procent vill tillåta försäljning i livsmedelsbutiker. Stödet har dessutom ökat över tid. Att avskaffa Systembolaget skulle med andra ord vara en ”frihetsreform” som går emot de befriades vilja.

I sak är det förstås en inskränkning av den enskildes frihet att inte kunna köpa starkvaror överallt och när som helst. Även om livsmedelsbutikerna enbart skulle få sälja samma tider som Systembolaget skulle det kraftigt öka tillgängligheten jämfört med i dag. Ica, Coop och Hemköp har betydligt fler försäljningsställen än Systembolaget.

Men det är just tillgängligheten som behöver vara begränsad om vi inte påtagligt vill öka alkoholkonsumtionen. Fråga vilken företagare som helst. Ökad tillgänglighet leder till ökad försäljning. Det gäller i stort sett alla produkter. Det gäller i allra högsta grad för alkohol. När spriten är slut på festen och omdömet försvagats har det betydelse om närmsta ställe att köpa mer ligger en kilometer eller fem mil bort. Det är inget som går att dilla bort. Vinstintresset innebär också en drivkraft att öka försäljningen.

ANNONS

Alkohol är inte vilken vara som helst. Det är en drog, en stark sådan. Priset för ökad alkoholkonsumtion är mycket större än de flesta vill inse. Kopplingen mellan våldsbrott och alkohol är mycket stark, i synnerhet för misshandel. Det är bara att fråga valfri polis, domare eller socialsekreterare. Det gäller inte minst våld inom familjen, men även ren försummelse av barn. En regering som gått till val på att stärka lag och ordning, och tillskjuta mer resurser till polisen kan inte med trovärdigheten i behåll avskaffa Systembolaget och därmed öka mängden våldsbrott i samhället.

Till det kommer att alkoholskador kostar sjukvården mångmiljardbelopp varje år. Ännu fler miljarder försvinner i sjukfrånvaro.

Alkoholkonsumtionen har minskat kraftigt i Västeuropa sedan 1980-talet. Den kraftigaste minskningen skedde fram till år 2000 men även sedan dess har konsumtionen fortsatt neråt, inte minst bland yngre. Det är förstås på det hela taget en positiv trend. Förklaringarna kan vara flera. Minskat industriarbete, ökad invandring från länder där alkohol inte alls är lika socialt accepterat som i Europa samt ändrade sociala vanor bland unga.

Även i Sverige har alkoholkonsumtionen minskat. Sverige tillhör också de länder som har lägst alkoholkonsumtion i Europa. Det är i sig inget bra skäl att öka tillgängligheten och det är en missuppfattning att ökad tillgänglighet skulle avdramatisera drickandet. Det stämmer helt enkelt inte med fakta. Däremot har Sverige, liksom andra spritkulturer, historiskt haft en mer destruktiv inställning till drickande än länderna på kontinenten.

ANNONS

Att påpeka alkoholens negativa effekter kan vara impopulärt. Men vill vi ha ökad trygghet i samhället så innebär det att alla inklusive den välbeställda medelklassen måste göra uppoffringar, och reglerad alkoholförsäljning är en ytterst liten uppoffring i sammanhanget.

Självfallet handlar det om en avvägning mellan individens frihet och sociala hänsyn. Faktum är att inget parti i Sveriges riksdag vill avskaffa Systembolaget. Opinionsbildningen mot systemet drivs främst av branschintressen. Det betyder inte att nuvarande ordning måste ligga fast in i minsta detalj. Huruvida Systemet ska vara öppet till klockan 19 eller 20 är exempelvis en fråga som kan diskuteras.

Vill man liberalisera reglerna kring alkohol är det dock mycket bättre att underlätta för restaurang- och krognäringen där det finns en uppsyn över alkoholkonsumtionen – till skillnad från vid ”hemmasupandet”. Bättre möjligheter för kommunerna att ge dispens från matserveringskravet vore en sådan åtgärd. Sådana reformer bör ske med försiktighet och besluten tas så lokalt som möjligt.

I grunden bör vi slå vakt om den svenska modell som fungerat väl för att upprätthålla balansen mellan frihet, trygghet och folkhälsa.

ANNONS