Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Erika Weiland, Apelöga

”Givet landets enorma investeringsbehov är förslaget mycket välkommet”

Eon svarar Karin Pihl om de höga elnätspriserna.
Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

Sverige står inför en utmaning: att ställa om till ett hållbart samhälle med förnybar energi och en storskalig elektrifiering, samtidigt som vi säkrar tillväxten. Det är avgörande att vi genomför dessa historiskt stora investeringar i de svenska elnäten. Därför har regeringen lagt ett förslag för att stärka nätbolagens investeringsmöjlighet. Givet landets enorma investeringsbehov är förslaget mycket välkommet.

I dagarna har energiminister Anders Ygeman fått kritik för förslaget, inte minst från Karin Pihl (GP 30/9). Hon menar bland annat att myndigheten Svenska kraftnät löser effektproblemet för mindre pengar än kostnaden för förslaget. Detta stämmer inte. Den uppfattningen blandar ihop två olika utmaningar, med olika tidsperspektiv.

Den kortsiktiga utmaningen är den effektbrist som uppstod i södra Skåne och Stockholm hösten 2019. Det var en del av den situationen som löstes med det så kallade 7-punktsprogrammet. Regering, myndigheter och elnätsföretag satte sig ned och diskuterade. Det var en lokal och kortsiktig lösning som säkrar kapaciteten i Skåne till 2024.

Detta löser dock inte den övergripande, långsiktiga utmaningen: Sverige har ett åldrat elnät som behöver rustas och byggas ut för att klara av omställningen till ett förnybart energisystem samtidigt som vårt elbehov förväntas öka med upp till 50 procent fram till 2050. Elektrifieringen är en central del i omställningen till ett hållbart samhälle.

För att möta den utmaningen krävs investeringar motsvarande otaliga 7-punktsprogram. Och det är för att adressera dessa stora investeringsbehov som regeringen har fört en dialog med Energiföretagen om att möjliggöra större investeringar. Det förslag som regeringen har lagt tillgängliggör medel som är strikt villkorade att de ska användas till investeringar i elnäten. Dessutom måste elnätsägaren addera ytterligare kapital motsvarade 25 procent av investeringen.

E.ON har lagt sin största investeringsplan någonsin för kommande fyra år. Vi ska investera 16 miljarder kronor i de svenska elnäten. Den planen bygger på att regeringens förslag antas.

Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution

Karin Pihl svarar:

Det är många ”utmaningar” i Johan Mörnstrams svar. Och det är helt sant - de svenska stamnäten måste rustas upp och den långsiktiga elförsörjningen måste tryggas för att Sverige ska klara av miljömålen.

Inget av detta har dock att göra med själva grundfrågan här: att Eon fått regeringen att gå med på kraftigt höjda avgifter för kunderna trots att regeringens egen myndighet Energimarknadsinspektionen konstaterat att detta inte behövs. Utökade möjligheter att ta betalt av vanliga svenska elkonsumenter behövs inte för att täcka investeringsbehoven.

Om det nu var så ont om pengar till investeringar, varför skeppar Eon Energidistribution över miljarder i koncernbidrag till moderbolaget, världens största privatägda energibolag? Varför lägger ni inte de pengarna på att investera?

Om Eon vill förbättra sitt rykte bland den allmänhet som börjar få nog nu måste man kunna svara på den frågan.