Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Aleksandra Boscanin: Ge privata vårdcentraler samma villkor som offentliga

Sedan 1 juli gäller nya regler för moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal. Tidigare har tjänsten varit momsbefriad eftersom det finns ett undantag för moms på sjukvård, men nu blir det 25 procent dyrare att hyra in personal. Regioner och kommuner har rätt till ersättning för momsen, men inte de privata företagen.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Konflikten om vinster i välfärden är för tillfället vilande – enligt januariöverenskommelsen ska regeringen inte driva förslag om vinstförbud eller vinstbegränsningar. Det betyder knappast att de privata välfärdsföretagen kan andas ut.

Sedan 1 juli gäller nya regler för moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal. Tidigare har tjänsten varit momsbefriad eftersom det finns ett undantag för moms på sjukvård, men nu blir det 25 procent dyrare att hyra in personal.

De nya reglerna omfattar alla vårdgivare, oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Men det finns en viktig skillnad: regioner och kommuner har rätt till ersättning för momsen, men inte de privata företagen. I praktiken innebär detta en rejäl snedvridning av konkurrensen.

Förändringen är ett resultat av Skatteverkets rättsliga tolkning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Det är alltså inte något som regeringen aktivt har verkat för. Det betyder emellertid inte att den är utan ansvar. När privata välfärdsföretagare får betydligt sämre förutsättningar att bedriva sin verksamhet är det inte bara ett slag mot företagen, utan mot den svenska välfärden.

År 2017 drevs nästan hälften av vårdcentralerna i Västra Götaland i privat regi, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det är med andra ord en betydande andel av regionens vårdcentraler som drabbas av de nya reglerna; vårdcentraler som ofta uppskattas av patienterna.

Vårdföretagarna har gjort en sammanställning av SKL:s årliga patientenkät (2017), där patienternas nöjdhet hos privata respektive offentliga drivna vårdcentraler jämförs. Av de tio vårdcentraler som hamnade i topp i Västra Götaland – det vill säga de vårdcentraler som hade mest nöjda patienter – var sju privata.

De patienter i Västra Götaland som hade sökt vård hos privata vårdcentraler var i regel mer nöjda med kontinuiteten än de som gått till en offentlig vårdcentral. Till exempel svarade 53 procent av respondenterna som besökt en privat vårdcentral att de får träffa samma läkare vid sina besök, jämfört med 38 procent av dem som besökt offentliga vårdcentraler.

När privata vårdcentraler och andra verksamheter får sämre villkor kommer det också leda till färre privata välfärdsföretag, vilket i slutändan går ut över patienterna.

I januariöverenskommelsen står att det ska läggas förslag för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden har likvärdiga villkor, oavsett driftsform. Något sådant förslag vad gäller momsen för inhyrd personal har dock ännu inte lagts. Om Centerpartiet och Liberalerna vill värna om privata utförare i välfärden måste de pressa regeringen att agera skyndsamt i denna fråga.